För dig som är patient

Min vårdplan följer dig genom hela vårdprocessen, även mellan olika vårdgivare.

Min vårdplan bygger du tillsammans med din vårdkontakt. Information anpassad för dig och din diagnos aktivieras i Min vårdplan beroende på var du är i vårdförloppet.

Min vårdplan startas av din vårdkontakt i plattformen Stöd och behandling via 1177. Logga in på 1177 och välj fliken "Stöd och behandling".

Genom Min vårdplan kan du som patient:

  • Få tillgång till vårdplanen digitalt via smartphone, läsplatta eller dator var du än befinner dig.
  • Skicka meddelanden när som helst till din kontaktsjuksköterska.
  • Läsa fördjupad information om sjukdomen och vården.
  • Se instruerande filmer, till exempel om rehabiliteringsövningar.
  • Besvara formulär om ditt mående och få återkoppling.

Finns Min vårdplan tillgänglig för dig?

Min vårdplan finns för ett antal cancerdiagnoser och fortsätter utvecklas. Fråga din kontaktsjuksköterska, behandlingssköterska, läkare eller annan vårdkontakt om Min vårdplan finns tillgängligt för dig.

Vill du vara med och utveckla Min vårdplan?

Min vårdplan utvecklas i samarbete mellan patienter och vården. Du kan bidra till att göra verktyget bättre och mer användbart genom att till exempel:  

  • Ingå i en arbetsgrupp för patientinformation till Min vårdplan.
  • Gå med i en patientförening.
  • Vara representant i RCC:s patient- och närståenderåd (rekryteras via patientföreningar).
  • Om du har fått Min vårdplan, svara på utvärderingsenkäten som skickas till dig via 1177.
  • Framföra frågor och synpunkter till nationella samordnaren.

Vem ska du kontakta?

Är ni en patientförening som önskar presentation av Min vårdplan?

Kontakta RCC:s nationella samordnare: claire.micaux@regionvasterbotten.se

Är du patient och har frågor om din vård och behandling?

Kontakta din vårdgivare. Om du är osäker på vem du ska kontakta, ring 1177.

Har du allmänna frågor om cancer och cancerbehandlingar?

Kontakta cancerrådgivningen, tel 08-123 138 00. 

Lars tankar om Min vårdplan

Lars berättar från patientens perspektiv hur Min vårdplan via 1177 gör att han upplever sig delaktig i sin egen vård.