Sjukvårdsregional arbetsgrupp för kontaktsjuksköterskor i Mellansverige

I den nationella cancerstrategin betonas betydelsen av att alla patienter med cancer har en fast vårdkontakt. Därför arbetar Mellansveriges sjukvårdsregionala arbetsgrupp för kontaktsjuksköterskor för att alla patienter i sjukvårdsregionen ska erbjudas en kontaktsjuksköterska. Kontaktsjuksköterskan arbetar efter uppdrag baserat på den nationella uppdragsbeskrivningen.

Samtliga regioner i Sjukvårdsregion Mellansverige finns representerade i arbetsgruppen. Antingen i form av kliniskt verksamma kontaktsjuksköterskor eller kontaktsjuksköterskor med samordnande funktion. För att ta tillvara på patientperspektivet finns även patientrepresentanter i gruppen.

Gruppens arbete leds av dess ordförande med stöd av vårdprocesskoordinator vid RCC Mellansverige. Kontakta ordförande eller vårdprocesskoordinator vid frågor.

Ordförande

Fotini Elena Koutakis Wolin

vårdprocesskoordinator

RCC Mellansverige

 

 

Ledamöter

Ann Boge

kontaktsjuksköterska

Region Sörmland

 

Cecilia Colmet

kontaktsjuksköterska

Västmanlands sjukhus Västerås

Eva Andersson

kontaktsjuksköterska

Region Västmanland

Susanne Andersson

cancersamordnare

Region Dalarna

Ida Brodin

kontaktsjuksköterska onkologkliniken

Gävle sjukhus

Charlotta Vanberg

kontaktsjuksköterska

Region Värmland

Linda Sjölin

kontaktsjuksköterska, kvinnokliniken

Universitetssjukhuset, Örebro

Patientföreträdare

Stig Westlin

Patientrepresentant

 

Lora Leijoned

Patientrepresentant