Sjukvårdsregional arbetsgrupp för kontaktsjuksköterskor i Mellansverige

I den nationella cancerstrategin betonas betydelsen av att alla patienter med cancer har en fast vårdkontakt. Därför arbetar Mellansveriges sjukvårdsregionala arbetsgrupp för kontaktsjuksköterskor för att alla patienter i sjukvårdsregionen ska erbjudas en kontaktsjuksköterska. Kontaktsjuksköterskan arbetar efter uppdrag baserat på den nationella uppdragsbeskrivningen.

Samtliga regioner i Sjukvårdsregion Mellansverige finns representerade i arbetsgruppen. Antingen i form av kliniskt verksamma kontaktsjuksköterskor eller kontaktsjuksköterskor med samordnande funktion. För att ta tillvara på patientperspektivet finns även patientrepresentanter i gruppen.

Gruppens arbete leds av dess ordförande med stöd av vårdprocesskoordinator vid RCC Mellansverige. Kontakta ordförande eller vårdprocesskoordinator vid frågor.

Ordförande

Bitte Kans

SVF-samordnare

Region Dalarna

 

 

Ledamöter

Ann Boge

kontaktsjuksköterska

Region Sörmland

 

Anna Leppänen

kontaktsjuksköterska

Region Dalarna

Annika Backström

kontaktsjuksköterska

Akademiska sjukhuset Uppsala

Carolin Svensson

kontaktsjuksköterska

Akademiska sjukhuset Uppsala

Cecilia Colmet

kontaktsjuksköterska

Västmanlands sjukhus Västerås

Charlotta Vanberg

kontaktsjuksköterska

Region Värmland

Eva Andersson

kontaktsjuksköterska

Region Västmanland

Eva Lindblad

kontaktsjuksköterska

Gävle Sjukhus

Karolina Hallberg

Kontaktsjuksköterska

Diagnostiskt Centrum Sörmland

Linda Gustavsson

kontaktsjuksköterska

Region Örebro län

Patientföreträdare

Ulla Allard

ingen föreningstillhörighet