Nationell arbetsgrupp för kontaktsjuksköterska och Min vårdplan

RCC i samverkan har tillsatt en nationell arbetsgrupp, med uppdrag att driva utvecklingsarbete gällande kontaktsjuksköterska och Min vårdplan i cancervården.

Gruppen ska:

  • utveckla kontaktsjuksköterskans funktion i cancervården.
  • verka för implementering och uppföljning av kontaktsjuksköterskefunktionen.

Arbetsgrupp

Katja Vuollet Carlsson

ordf. NAG kontaktsjuksköterska

RCC Norr

 

Hanna Rafstedt

regional samordnare för kontaktsjuksköterskor och Min vårdplan

RCC Stockholm Gotland

Ernita Antoni Fazlic

utvecklingsledare

RCC Väst

Fotini Elena Koutakis Wolin

vårdprocesskoordinator

RCC Mellansverige

Linn Rosell

verksamhetsutvecklare

RCC Syd