Till regionspecifikt innehåll

Årets kontaktsjuksköterska

För att uppmärksamma kontaktsjuksköterskans viktiga roll och funktion inom cancervården utnämns "Årets kontaktsjuksköterska" i varje sjukvårdsregion. Utmärkelserna kommer att delas ut vid den digitala nationella RCC-dagen den 18 maj 2021.

Varje RCC ombesörjer nomineringsprocessen i respektive sjukvårdsregion.

Läs mer om hur du nominerar under Regionspecifikt innehåll.

Nomineringar till Årets kontaktsjuksköterska 2021 kan lämnas av kollegor, chefer, personen själv eller av patienter och patientföreningar.

Den nominerade ska vara kliniskt verksam och ha ett uppdrag som utgår från den nationella uppdragsbeskrivningen för kontaktsjuksköterskor. Personen ska ha utmärkt sig i sitt arbete med att stärka patientens ställning samt med att utveckla funktionen och uppdraget.

Årets kontaktsjuksköterska och årets processledare 2020

Kontaktsjuksköterskans roll och funktion

Enligt den nationella cancerstrategin ska alla patienter med cancer erbjudas en fast kontaktperson vid den cancervårdande kliniken. Att införa kontaktsjuksköterskor har sedan dess varit ett prioriterat områden för RCC.

Kontaktsjuksköterskor är nyckelpersoner i vårdprocessen och möter patienter med komplexa behov och deras närstående. Hen skapar tillgänglighet, kontinuitet och trygghet och stärker patientens möjligheter att vara delaktig i den egna vården.

Regionspecifikt innehåll

  • Mellansverige
  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Väst

Nominera Årets kontaktsjuksköterska i Sjukvårdsregion Mellansverige

Nominering till Årets kontaktsjuksköterska i Sjukvårdsregion Mellansverige görs senast den 1 april 2021. Den som får utmärkelsen blir personligen kontaktad, senast den 14 april. Utmärkelsen delas ut den 18 maj 2021, vid en digital RCC-konferens.

Till formulär för att nominera Årets kontaktsjuksköterska i Mellansverige

Nominera Årets kontaktsjuksköterska i norra sjukvårdsregionen

Nominering till Årets kontaktsjuksköterska i norra sjukvårdsregionen görs senast den 1 april 2021. Den som får utmärkelsen blir personligen kontaktad, senast den 14 april. Utmärkelsen delas ut den 18 maj 2021, vid en digital RCC-konferens.

Nomineringen är nu stängd.

Nominera Årets kontaktsjuksköterska i region Stockholm Gotland

Nominering till Årets kontaktsjuksköterska i region Stockholm Gotland görs senast den 1 april 2021. Den som får utmärkelsen blir personligen kontaktad, senast den 14 april. Utmärkelsen delas ut den 18 maj 2021, vid en digital RCC-konferens.

Till formulär för att nominera Årets kontaktsjuksköterska i Stockholm Gotland

Nominera Årets kontaktsjuksköterska i södra sjukvårdsregionen

Skicka ditt/ert förslag på kontaktsjuksköterska inklusive motivering till nominering i enlighet med kriterierna nedan till Regionalt cancercentrum syd på e-post:  rccsyd@skane.se senast den 26 februari 2021 (OBS! förlängd nomineringstid).

Utmärkelsen delas ut den 18 maj 2021, vid en digital RCC-konferens.

Nominering till Årets kontaktsjuksköterska kan lämnas av kollegor, chefer eller av patienter och patientföreningar. Den nominerade ska vara kliniskt verksam som kontaktsjuksköterska och ha ett uppdrag som utgår från den nationella uppdragsbeskrivningen för kontaktsjuksköterskor. Vinnaren ska ha utmärkt sig i sitt arbete med att stärka patientens ställning samt med att utveckla funktionen och uppdraget.

Nominera Årets kontaktsjuksköterska i sydöstra sjukvårdsregionen

Mer information om nominering till Årets kontaktsjuksköterska i sydöstra sjukvårdsregionen kommer snart att skickas ut till berörda verksamheter. Verksamheten kommer att få möjlighet att nominera och den som får utmärkelsen blir personligen kontaktad. Utmärkelsen delas ut den 18 maj 2021, vid en digital RCC-konferens.

Nominera Årets kontaktsjuksköterska i västra sjukvårdsregionen

Nominering till Årets kontaktsjuksköterska i västra sjukvårdsregionen görs senast den 1 april 2021. Den som får utmärkelsen blir personligen kontaktad, senast den 14 april. Utmärkelsen delas ut den 18 maj 2021, vid en digital RCC-konferens.

Skicka in din nominering till årets kontaktsjuksköterska