Till regionspecifikt innehåll

Årets kontaktsjuksköterska

RCC uppmärksammar varje år kontaktsjuksköterskans viktiga roll genom att utse Årets kontaktsjuksköterska. Utmärkelsen delas ut under RCC-dagarna i maj varje år.

Kontaktsjuksköterskan är en nyckelperson i vårdprocessen och möter patienter med komplexa behov och deras närstående. Kontaktsjuksköterskan skapar tillgänglighet, kontinuitet och trygghet och stärker patientens möjlighet att vara delaktig i den egna vården. RCC vill uppmärksamma denna viktiga roll genom att utse årets kontaktsjuksköterska. 

Nominering och utdelning 2024

Välkommen att nominera! Nomineringen kan gälla en enskild kontaksjuksköterska, ett par eller ett team av kontaktsjuksköterskor som tillsammans har drivit utvecklingsarbete inom samma verksamhet. Den som får utmärkelsen kommer bli personligen kontaktad senast 1/5 2024. Sista datum för nominerng är 28 mars. 

Nominerad kontaktsjuksköterska ska:

  • ha utmärkt sig i sitt arbete med att stärka patientens ställning i vårdprocessen.
  • ha utmärkt sig i sitt arbete med att utveckla funktionen och uppdraget.
  • vara kliniskt verksam och ha ett uppdrag som utgår från den nationella uppdragsbeskrivningen för kontaktsjuksköterskor.

Nominering till årets kontaktsjuksköterska kan lämnas av kollegor, chefer eller av patienter och patientföreningar.

Vinnarna kommer att uppmärksammas av respektive RCC.

Möjligheten att nominera är nu stängd!

Regionspecifikt innehåll

  • Mellansverige
  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Väst

Årets kontaktsjuksköterska i Sjukvårdsregion Mellansverige

2023 fick Moa Ekstrand på Hematologimottagningen i Falun, utmärkelsen.

Nyhet årets kontaktsjuksköterska 2023 i Mellansverige

Årets kontaktsjuksköterska i norra sjukvårdsregionen

Nu öppnar nomineringen till Årets kontaktsjuksköterska 2024. Vinnarna utlyses under RCC-dagen den 22 maj.

Förra årets vinnare

2023 fick Lotte Moebius på Lung- och Allergimottagningen vid Östersunds sjukhus i region Jämtland Härjedalen utmärkelsen. Hon är kontaktsjuksköterska för patienter med lungcancer.

Nyhet Årets kontaktsjuksköterska 2023 i Norra sjukvårdsregionen

 

Årets kontaktsjuksköterska i södra sjukvårdsregionen

Nu har nomineringen till Årets kontaktsjuksköterska 2024 startat

Årets kontaktsjuksköterskor 2023 kan du läsa om här