Styrgrupp för RCC Mellansverige

RCC Mellansverige rapporterar till sin styrgrupp som består av representanter från alla regioner i sjukvårdsregionen inklusive två representanter från medicinska fakulteter för att främja samarbetet mellan forskning och verksamhet. Verksamhetschefen är föredragande i styrgruppen.

Ordförande

Gustav Ekbäck

planeringschef

Region Örebro län

Ledamöter

Björn Persson

divisionschef division kirurgi

Region Sörmland

 

Charlotta Gestblom

verksamhetschef patologi

Region Värmland

Elisabeth Wicklén

verksamhetschef kirurgi

Region Gävleborg

Emelie Condén Mellgren

verksamhetschef enheten för kunskapstyrning

Region Västmanland

Eva Szabo

kirurg

Universitetssjukhuset Örebro

Helena Granstam Björneklett

verksamhetschef onkologkliniken

Region Västmanland

Ingrid Glimelius

onkolog, professor, chefsläkare

Region Uppsala

Johan Lugnegård

chefsläkare

Region Uppsala

Johanna Ågren

verksamhetschef

Region Gävleborg

Madeleine Axelsson

verksamhetschef onkologkliniken

Region Sörmland

Maria Berglund

Områdeschef slutenvård

Region Värmland

Peter Nygren

onkolog, professor

Akademiska sjukhuset, Uppsala

Susanne Magnusson

divisionschef division medicin

Region Dalarna

Tomas Riman

divisionschef

Region Dalarna

Ulla Allard

PNR Mellansverige

Urban Jerlström

onkolog

Region Örebro län