Nyheter

Samverkan
Ny nationell samordningsroll ska bidra till tidigare upptäckt av cancer

Att hitta cancer tidigt i sjukdomsförloppet ökar chanserna till överlevnad och behandlingarna kan bli mindre tuffa. För att förstärka området har RCC i samverkan utsett Eliya Abedi och Elinor Nemlander som nationella samordnare för tidig upptäckt av cancer. En första arbetsuppgift är att skapa ett nationellt multiprofessionellt nätverk med experter med representation över landet.

Samverkan
Remissrunda för nationella vårdprogram, SVF och stöddokument

I dag går sex nationella vårdprogram, ett standardiserat vårdförlopp och ett stöddokument ut på remiss.

Samverkan
Ansökningsperioden för medel till förbättringsarbete har öppnat

Insatser som ger extra kraft åt förbättringsarbete och insatser som knyter ihop regionerna. Det hoppas RCC:s samordnare på, när regionerna kan börja söka medel från RCC för insatser inom rehabilitering och palliativ vård eller bilddiagnostik och patologi. Nu har ansökningstiden öppnat.

Samverkan
Möt Per Henrik Edqvist - Ny IPÖ-samordnare för RCC

Under hösten 2023 anställdes Per-Henrik Edqvist som nationell samordnare för IPÖ då han efterträdde Maria Sörby. Nu berättar han om sin första tid i rollen hos RCC, hur nulägesbilden i IPÖ ser ut samt varför IPÖ är ett relevant verktyg.

Samverkan
Utbyggd precisionsdiagnostik en förutsättning för jämlik precisionsmedicin

Precisionsdiagnostiska metoder bedöms öka med 170 procent på fem år, enligt experter. Metoderna är en förutsättning för att kunna ge precisionsläkemedel, och därför en central del i det jämlika införandet. Det är bakgrunden till den lägesbild och framtidsspaning som Regionala cancercentrum i samverkan nu publicerar.

Samverkan
Intresset var stort när den första nationella nätverksträffen för kontaktsjuksköterskor inom barnonkologin hölls

Under en heldag i Stockholm samlades närmare fyrtio kontaktsjuksköterskor inom barnonkologin. Deltagarna knöt nya och värdefulla kontakter och delade med sig av sina erfarenheter.

Mellansverige
Nu kan din verksamhet ansöka om utvecklingsmedel för satsningar inom cancervården

RCC kommer under 2024 att fördela medel till verksamheter som vill stärka cancervården. Det gäller patologi (inklusive molekylärdiagnostik) och/ eller bilddiagnostik, där syftena är att förbättra och effektivisera diagnostiken och uppnå kortare väntetider. Vidare går det att ansöka om medel för att stärka cancerrehabiliteringen och den palliativa vården för barn och vuxna, och göra den mer jämlik.

Samverkan
Standardiserat vårdförlopp för bröstcancer är reviderat – bland annat med nya ledtider

RCC samverkan har den 24 januari 2024 fastställt en uppdatering av standardiserat vårdförlopp (SVF) för bröstcancer. Ändringarna rör primärt ledtid samt ett par förtydliganden vad gäller välgrundad misstanke och diagnostiska metoder.

Samverkan
Tidigare men enklare inrapportering till Cancerregistret med nya regler

Från den 1 januari gäller nya regler för canceranmälan till Cancerregistret. Gabrielle Gran, nationell koordinator för Cancerregistret, bedömer att klinikernas inrapporteringsbörda kommer att minska med en tredjedel. Just nu jobbar RCC för att nå ut med de nya reglerna till alla klinker.

Samverkan
Nytänkande arbetssätt med cancerrehabilitering i Region Jämtland Härjedalen

Att jobba diagnos- och kliniköverskridande i ett nytt cancerhabiliteringsteam i Region Jämtland Härjedalen har resulterat i ett effektivare arbetssätt. Det har också bidragit till att målet att uppnå en mer jämlik cancerrehabilitering är närmare.

Mellansverige
Region Sörmland först ut med organiserad prostatacancertestning i Mellansverige

Nu är den första regionen i vår sjukvårdsregion igång med Organiserad prostatacancer (OPT). Först ut från startblocken är Region Sörmland.

Samverkan
Medel att söka till initiativ som stärker tillgänglighet och rehabilitering

Under 2024 ska 220 miljoner kronor fördelas mellan olika initiativ i regionernas cancervård. RCC har fått i uppdrag att fördela medlen, och satsningen börjar nu ta form. Jämlik vård, tillgänglighet, tydliga resultat och patientnära arbete står i fokus.

Samverkan
Nu lanseras en ny Min vårdplan livmoderkroppscancer

Nu lanserar RCC den nationella Min vårdplan livmoderkroppscancer. Innehållet publiceras digitalt via 1177 och för pappersutskrift på www.cancercentrum.se.

Mellansverige
Nytt nätverk i Mellansverige ska stärka bildkvalitén inom mammografi

I Mellansverige tar kampen mot bröstcancer ett nytt grepp genom ett nybildat nätverk för bildkvalitetsansvariga inom mammografi med 1-2 representanter från varje region.