Kalender RCC Mellansverige

Samverkan
Användarträff Min vårdplan för vårdpersonal
Tid: 30 november 2023
Plats: Online

Digital träff för dig som jobbar med Min vårdplan. Välkommen att ställa frågor, tipsa och dela med dig av dina erfarenheter till andra!

Mellansverige
Vårdprocessgruppsmöte – huvud- och halscancer
Tid: 4 december 2023
Plats: Örebro

Välkommen till ett vårdprocessgruppsmöte för huvud- och halscancer.

Samverkan
Webbinarie om IPÖ prostatacancer och NPCR:s/RCC:s kunskapsstöd
Tid: 5 december 2023
Plats: Online

Välkommen att delta i webbinariet där NCPR:s ambassadörer från Region Kronoberg, Ludmilla Hammarström och Therese Hallberg medicinska sekreterare berättar om läkarnas och sjuksköterskornas nya arbetssätt efter införande av IPÖ på kliniken. Idag kan ingen tänka sig att återgå till de gamla arbetssätten eftersom man nu ökat vårdkvaliteten för patienterna och tidseffektiviserat arbetet för vårdpersonalen. Anmäl dig till webbinariet redan idag för att på svar på frågorna om hur regionen lyckades och vad de har framgångsfaktorer.

Mellansverige
Vårdprocessgruppmöte - barnonkologi
Tid: 6 december 2023
Plats: Online

Välkomna till Teams-möte med vårdprocessgruppen för barnonkologi, onsdag den 6 december.

Mellansverige
Nätverksträff kontaktsjuksköterskor inom sköldkörtelcancer
Tid: 7 december 2023
Plats: RCC:s kontor, Uppsala

Välkommen till en nätverksträff för kontaktsjuksköterskor inom sköldkörtelcancer.

Mellansverige
Arbetsgruppsmöte sjukvårdsregionala arbetsgruppen inom cancerrehabilitering
Tid: 7 december 2023
Plats: Online

Välkommen till ett digitalt möte för den sjukvårdsregionala arbetsgruppen inom cancerrehabilitering.

Mellansverige
Möte för patient- och närståenderådet (PNR)
Tid: 7 december 2023
Plats: Online

Välkomna till digitalt Teams-möte med PNR, torsdag den 7 december.

Samverkan
IPÖ-njurcancer: Möte och genomgång för inrapportörer
Tid: 7 december 2023
Plats: Online

Välkommen till möte för inrapportörer i Individuell Patientöversikt njurcancer (IPÖ).

Mellansverige
Regionalt arbetsgruppsmöte - cancerprevention
Tid: 12 december 2023
Plats: Online

Välkommen till ett sjukvårdsregionalt arbetsgruppsmöte för cancerprevention.

Mellansverige
Regionalt arbetsgruppsmöte - ärftlig cancer
Tid: 12 december 2023
Plats: Online

Välkommen till ett sjukvårdsregionalt arbetsgruppsmöte för ärftlig cancer.

Samverkan
Hur blir Min vårdplan bättre? Dialog med dig som arbetar i vården
Tid: 12 december 2023
Plats: Online

Hur blir digitala Min vårdplan cancer mer tillgänglig och anpassad för individen? Nu vill vi diskutera utvecklingen av Min vårdplan tillsammans med dig som arbetar i vården av personer med cancer.

Samverkan
Månadsnytt Min vårdplan
Tid: 9 januari 2024
Plats: Online

Ta del av nyheter från Min vårdplan varje månad och var med i utvecklingen av tjänsten.

Samverkan
Nationell workshop om lungcancerscreening
Tid: 1 februari 2024
Plats: Online

Digital eftermiddag med fokus på lungcancerscreening genom talare, diskussioner och workshop. Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson inleder mötet.

Samverkan
Månadsnytt Min vårdplan
Tid: 6 februari 2024
Plats: Online

Ta del av nyheter från Min vårdplan varje månad och var med i utvecklingen av tjänsten.

Samverkan
Månadsnytt Min vårdplan
Tid: 12 mars 2024
Plats: Online

Ta del av nyheter från Min vårdplan varje månad och var med i utvecklingen av tjänsten.

Samverkan
Månadsnytt Min vårdplan
Tid: 9 april 2024
Plats: Online

Ta del av nyheter från Min vårdplan varje månad och var med i utvecklingen av tjänsten.

Utbildning
INCA och kvalitetsregister inom cancer
Tid: 15 april 2024 - 16 april 2024
Plats: RCC Väst, Medicinaregatan 18 G i Göteborg

Utbildningen riktar sig till personal i Västra Götalandsregionen och Region Halland som arbetar med INCA och kvalitetsregister inom cancer.

Utbildning
Registerforskning inom cancer
Tid: 17 april 2024 - 19 april 2024
Plats: RCC Väst, Medicinaregatan 18 G i Göteborg

Utbildningen riktar sig till personal i Västra Götalandsregionen och Region Halland som arbetar med INCA och kvalitetsregister inom cancer.

Samverkan
Webbinarium om interaktiva utdatapresentationer
Tid: 22 april 2024
Plats: Distans

På detta webbinarium kommer vi att demonstrera olika former av utdatapresentationer som finns på cancercentrum.se innanför och utanför inloggning och dela med oss av erfarenheter och tips. Vi kommer även att informera om de utbildningsmaterial och hjälpmedel som RCC tagit fram för att underlätta arbetet med utdata.

Samverkan
Månadsnytt Min vårdplan
Tid: 7 maj 2024
Plats: Online

Ta del av nyheter från Min vårdplan varje månad och var med i utvecklingen av tjänsten.

Samverkan
RCC-dagen 2024
Tid: 22 maj 2024
Plats: Distans

Välkommen till RCC-dagen 2024!

Samverkan
Månadsnytt Min vårdplan
Tid: 4 juni 2024
Plats: Online

Ta del av nyheter från Min vårdplan varje månad och var med i utvecklingen av tjänsten.