Till regionspecifikt innehåll

Jobba hos oss

Varmt välkommen att söka jobb hos oss på Regionalt cancercentrum Mellansverige.

På RCC Mellansverige arbetar vi i ett varmt, öppet och inkluderande klimat. Vi värdesätter en rak och öppen dialog och att våra medarbetare känner sig bekväma att ta upp frågor och funderingar som berör arbetet.

Vi har för tillfället 40-50 anställda, och vårt kontor ligger i området Science Park i Uppsala. Utöver våra anställda finns även personer som har olika uppdrag kopplade till RCCs arbete, till exempel patient- och närståendeföreträdare.

När du arbetar på RCC är du anställd av Region Uppsala. Information om till exempel förmåner hittar du på Region Uppsalas webbplats.
Jobba hos oss, Region Uppsala

Regionspecifikt innehåll

  • Mellansverige
  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Väst