Sexuell hälsa för patienter med bäckenbesvär till följd av cancer

Här ser du en föreläsningsserie i tre delar om sexuell hälsa för patienter med bäckenbesvär till följd av cancer. Föreläsningarna arrangerades av RCC Mellansverige i samverkan med vårdprocesgruppen för cancerrehabilitering och projektet för bäckencancerrehabilitering. Föreläsningarna sändes under våren 2021.

Del 1: Basfysiologi

Del 1 fokuserar på basfysiologi; anatomin vi aldrig fick lära oss. Föreläsare är Olivia Landén, ST-läkare i allmänmedicin i Huskvarna och sexualupplysare sedan över ett decennium. Hon föreläser om sexuell hälsa för läkare och vårdpersonal över hela landet.

I denna föreläsning går Olivia igenom baskunskaper i sexuell anatomi och hur detta påverkar våra patienter. Föreläsningen är 60 minuter lång.

 

Del 2: Bemötande i vården

I del 2 får vi lyssna på Suzann Larsdotter, legitimerad hälso- och sjukvårdskurator, auktoriserad sexolog och terapeut. Hon är dessutom konsult och utbildare på Sexologibyrån.

Föreläsningen handlar om sexuell hälsa och bemötande i vården. Suzann ger en grund för varför man inom vården måste lyfta den sexuella hälsan och hur detta kan göras. Föreläsningen är 61 minuter lång.

 

Del 3: Olika kulturer

I del 3 får vi lyssna på Farhad Khaghani. Farhad kommer ifrån Iran och arbetar som verksamhetsansvarig på Noaks Ark i Småland och Halland, en stödorganisation för Hiv-smittade och deras anhöriga. De senaste tio åren har han utbildat bland annat vårdpersonal i interkulturell kommunikation.

I föreläsningen lyfts vikten av att ha ett interkulturellt förhållningssätt, vilket innebär att i sin verksamhet lyfta fram och ge alla kulturer lika värde. Det innebär också att synliggöra styrkor, erfarenheter och förmågor och ta tillvara på dem. Föreläsningen är 62 minuter lång.