Cancerplan Mellansverige

Sjukvårdsregion Mellansveriges cancerplan gäller från och med 2019 och fram till och med 2021. På den här sidan hittar du gällande cancerplan, tidigare versioner och information om arbetet med kommande versioner.

Cancerplan 2019-2021 (pdf, nytt fönster)

Observera att cancerplanen innehåller RCC Mellansveriges tidigare namn RCC Uppsala Örebro, eftersom namnbytet skedde under 2020.

Reviderad cancerplan från 2022

Under hösten 2020 inledde RCC, tillsammans med de aktörer som använder cancerplanen, ett arbete med att revidera nuvarande cancerplan. En ny version av cancerplanen ska börja gälla från och med 2022 till och med 2024. Tidplanen för revideringsarbetet ser ut enligt följande:

 • Delförfattare skickade in reviderade versioner, januari 2021.
 • Preliminär version skickades på remiss, mars 2021.
 • Omarbetning av remissversionen enligt inkomna synpunkter, april - maj 2021.
 • Avstämning med Samverkansnämnden och dess ledningsgrupp, maj - juni 2021.
 • Slutlig version färdigställs, juli 2021.
 • Beslut i Samverkansnämnden, oktober 2021.
 • Ny cancerplan börjar gälla, januari 2022.

Skillnader mellan nuvarande och föregående cancerplan

Den nuvarande cancerplanen (2019) godkändes av Samverkansnämnden i december 2018, och började gälla 1 januari 2019. Den innehåller en del nyheter gentemot föregående version (2016), bland annat följande:

 • Planen är mer koncentrerad än tidigare, tydlig i vad som ska göras och när det ska vara utfört.
 • Kapitelindelningen följer tydligare de tio uppsatta kriterierna som beskriver RCC:s uppdrag.
 • Kapitlet om prevention och tidig diagnostik är mer omfattande och tydligare beskrivet än i tidigare version.
 • Kapitlet om kompetensförsörjning är mer avgränsat och de utvalda aktiviteterna är betydligt färre än i tidigare version men bedöms som rimliga att genomföra.

Tidigare versioner

Cancerplan 2016-2018 (pdf, nytt fönster)

Cancerplan 2014-2015 (pdf, nytt fönster)