Cancerplan Mellansverige

Sjukvårdsregion Mellansveriges cancerplan gäller från och med 2019 och fram till och med 2021. På den här sidan hittar du gällande cancerplan, tidigare versioner och information om arbetet med kommande versioner.

Cancerplan Mellansverige 2019-2021 (pdf, nytt fönster)

Observera att cancerplanen innehåller RCC Mellansveriges tidigare namn RCC Uppsala Örebro, eftersom namnbytet skedde under 2020.

Reviderad cancerplan från 2022

Den nya versionen av cancerplanen, som ska gälla 2022-24, godkändes av Samverkansnämnden (SVN, sjukvårdsregionens politiska ledning) den 1 oktober 2021. Beslut om godkännande behöver även fattas i respektive regions politiska ledning. Parallellt arbetar regionerna och RCC Mellansverige med att ta fram handlingsplaner som konkretiserar hur cancerplanens aktiviteter ska genomföras.

Revideringen av cancerplanen inleddes av RCC, tillsammans med de aktörer som är berörda av cancerplanen, under hösten 2020.

Revideringsarbetet har sett ut enligt följande:

  • Delförfattare skickade in reviderade versioner, januari 2021.
  • Preliminär version skickades på remiss, mars 2021.
  • Omarbetning av remissversionen enligt inkomna synpunkter, april - maj 2021.
  • Avstämning med SVN och dess ledningsgrupp, maj - juni 2021.
  • Slutlig version färdigställdes och skickades till SVN, juli 2021.
  • Godkännande av SVN, oktober 2021.

Cancerplan Mellansverige 2022-2024 (pdf, nytt fönster)

Skillnader mellan nuvarande och föregående cancerplan

Den nuvarande cancerplanen (2019) godkändes av Samverkansnämnden i december 2018, och började gälla 1 januari 2019. Den innehåller en del nyheter gentemot föregående version (2016), bland annat följande:

  • Planen är mer koncentrerad än tidigare, tydlig i vad som ska göras och när det ska vara utfört.
  • Kapitelindelningen följer tydligare de tio uppsatta kriterierna som beskriver RCC:s uppdrag.
  • Kapitlet om prevention och tidig diagnostik är mer omfattande och tydligare beskrivet än i tidigare version.
  • Kapitlet om kompetensförsörjning är mer avgränsat och de utvalda aktiviteterna är betydligt färre än i tidigare version men bedöms som rimliga att genomföra.

Tidigare versioner

Cancerplan 2016-2018 (pdf, nytt fönster)

Cancerplan 2014-2015 (pdf, nytt fönster)