Styrgrupp för RCC Mellansverige

RCC Mellansverige rapporterar till sin styrgrupp som består av representanter från alla regioner i sjukvårdsregionen inklusive två representanter från medicinska fakulteter för att främja samarbetet mellan forskning och verksamhet. Verksamhetschefen är föredragande i styrgruppen.

Protokoll styrgrupp Mellansverige 2022

Ordförande

Gustav Ekbäck

planeringschef

Region Örebro län

Ledamöter

Björn Persson

divisionschef division kirurgi

Region Sörmland

 

Börje Svensson

chefsläkare primärvård

Region Gävleborg

Charlotta Gestblom

verksamhetschef patologi

Region Värmland

Eva Szabo

kirurg

Universitetssjukhuset Örebro

Helena Granstam Björneklett

verksamhetschef onkologkliniken

Region Västmanland

Helena Hellström

chefsläkare

Region Dalarna

Johan Lugnegård

chefsläkare

Region Uppsala

Johanna Ågren

verksamhetschef

Region Gävleborg

Lena Burström

hälso- och sjukvårdsstrateg

Region Västmanland

Madeleine Axelsson

verksamhetschef onkologkliniken

Region Sörmland

Martin Höglund

hematolog

Region Uppsala

Mikael Bergenheim

tf. områdeschef slutenvård, kirurg

Region Värmland

Peter Nygren

onkolog, professor

Akademiska sjukhuset, Uppsala

Tomas Riman

divisionschef

Region Dalarna

Urban Jerlström

onkolog

Region Örebro län