Lokala cancersamordnare Sjukvårdsregion Mellansverige

Cancersamordnare är medlemmar i det lokala cancerrådet i respektive region. Deras funktion är att stödja och samordna det operativa arbetet i cancerrådet.

Ann Boge

kontaktsjuksköterska

Region Sörmland

Bitte Kans

SVF-samordnare, sjuksköterska, utvecklingsledare

Region Dalarna

Camilla Staaf

regionalt SVF-ansvarig

Region Värmland

Camilla Woll

cancersamordnare, forskningssjuksköterska

Region Uppsala

Emma Ohlsson-Nevo

Forskningshandledare/sjuksköterska

Universitetssjukhuset Örebro

Karin Rolfsdotter Dahlberg

regionalt SVF-ansvarig

Region Västmanland

Per Fessé

onkologisjuksköterska

Region Gävleborg

Pernilla Möller

cancersamordnare

Region Sörmland

Susanne Andersson

cancersamordnare, sjuksköterska, utvecklingsledare

Region Dalarna