Lokala cancersamordnare Sjukvårdsregion Mellansverige

Cancersamordnare är medlemmar i lokala cancerråd. Deras funktion är att stödja och samordna det operativa arbetet i cancerrådet.

Camilla Staaf

regionalt SVF-ansvarig

Region Värmland

Camilla Woll

cancersamordnare, forskningssjuksköterska

Region Uppsala

Ing-Britt Blomstedt

cancersamordnare, utvecklingssamordnare

Region Sörmland

Karin Rolfsdotter Dahlberg

regionalt SVF-ansvarig

Region Västmanland

Per Fessé

onkologisjuksköterska

Region Gävleborg

Susanne Hellerstedt Börjesson

utvecklingsledare , sjuksköterska

Region Dalarna