Lokala cancersamordnare Sjukvårdsregion Mellansverige

Cancersamordnare är medlemmar i det lokala cancerrådet i respektive region. Deras funktion är att stödja och samordna det operativa arbetet i cancerrådet.

Ann Boge

kontaktsjuksköterska

Region Sörmland

Bitte Kans

SVF-samordnare, sjuksköterska, utvecklingsledare

Region Dalarna

Camilla Staaf

regionalt SVF-ansvarig

Region Värmland

Camilla Woll

cancersamordnare, forskningssjuksköterska

Region Uppsala

Carin Lundgren

cancersamordnare, sjuksköterska

Region Gävleborg

Karin Rolfsdotter Dahlberg

regionalt SVF-ansvarig

Region Västmanland

Kristina Granevåg

cancersamordnare, sjuksköterska

Region Gävleborg

Lena Buske

regionalt SVF-ansvarig

Region Örebro län

Pernilla Möller

cancersamordnare

Region Sörmland

Susanne Andersson

cancersamordnare, sjuksköterska, utvecklingsledare

Region Dalarna