Lokala cancerråd och lokala programområden

Lokala cancerråd finns i alla sju regioner i Mellansverige. I några regioner benämns cancerrådet som lokalt programområde (LPO) cancersjukdomar. Cancerråd/LPO samordnar arbetet mellan RCC och den egna regionen och är anpassat till regionens egen struktur och organisation.

Cancerråden/LPO:erna är multiprofessionellt sammansatta och har tydligt mandat från respektive regionledning. Ordförande i respektive cancerråd/LPO är också medlem i RCC Mellansveriges styrgrupp. Som stöd i det operativa arbetet finns cancersamordnare i respektive region.

Ordföranden i lokala cancerråd/LPO

Björn Persson

Region Sörmland

Charlotta Gestblom

Region Värmland

Helena Granstam Björneklett

Region Västmanland

Ingrid Glimelius

Region Uppsala

Johanna Ågren

Region Gävleborg

Susanne Magnusson

Region Dalarna

Urban Jerlström

Region Örebro län