Lokala cancerråd och lokala programområden

Lokala cancerråd finns i alla sju regioner i Mellansverige. I några regioner benämns cancerrådet som lokalt programområde (LPO) cancersjukdomar. Cancerråd/LPO samordnar arbetet mellan RCC och den egna regionen och är anpassat till regionens egen struktur och organisation.

Cancerråden/LPO:erna är multiprofessionellt sammansatta och har tydligt mandat från respektive regionledning. Ordförande i respektive cancerråd/LPO är också medlem i RCC Mellansveriges styrgrupp. Som stöd i det operativa arbetet finns cancersamordnare i respektive region.

Ordföranden i lokala cancerråd/LPO

Bo Tideholm

Region Sörmland

Charlotta Gestblom

verksamhetschef patologi

Region Värmland

Helena Granstam Björneklett

verksamhetschef onkologkliniken

Region Västmanland

Helena Hellström

chefsläkare

Region Dalarna

Kristina Granevåg

verksamhetschef kvinnokliniken

Region Gävleborg

Martin Höglund

hematolog

Region Uppsala

Urban Jerlström

onkolog

Region Örebro län