Lokala cancerråd

Lokala cancerråd finns i alla sju regioner. Cancerrådet samordnar arbetet mellan RCC och den egna regionen och är anpassat till regionens egen struktur och organisation.

Rådet är multiprofessionellt sammansatt och har tydligt mandat från regionledningen. Ordförande i det lokala cancerrådet är medlem i RCC:s styrgrupp. Som stöd i det operativa arbetet i cancerrådet finns cancersamordnare.

Ordföranden i lokala cancerråd

Abbas Chabok

kirurg

Region Västmanland

 

Charlotta Gestblom

verksamhetschef patologi

Region Värmland

Helena Hellström

chefsläkare

Region Dalarna

Martin Höglund

hematolog

Region Uppsala

Svante Sjöstedt

enhetschef

Region Sörmland

Kristina Granevåg

verksamhetschef kvinnokliniken

Region Gävleborg

Urban Jerlström

onkolog

Region Örebro län