Lokala cancerråd

Lokala cancerråd finns i alla sju regioner i Mellansverige. Cancerrådet samordnar arbetet mellan RCC och den egna regionen och är anpassat till regionens egen struktur och organisation.

De lokala cancerråden är multiprofessionellt sammansatta och har tydligt mandat från respektive regionledning. Ordförande i respektive cancerråd är också medlem i RCC Mellansveriges styrgrupp. Som stöd i det operativa arbetet i cancerrådet finns cancersamordnare.

Ordföranden i lokala cancerråd

Bo Tideholm

Region Sörmland

Charlotta Gestblom

verksamhetschef patologi

Region Värmland

Helena Granstam Björneklett

onkolog

Region Västmanland

Helena Hellström

chefsläkare

Region Dalarna

Kristina Granevåg

verksamhetschef kvinnokliniken

Region Gävleborg

Martin Höglund

hematolog

Region Uppsala

Urban Jerlström

onkolog

Region Örebro län