RCC-dagarna

RCC-dagarna är en årlig konferens, för RCC:s medarbetare samt inbjudna externa gäster, som dels innehåller föredrag, diskussioner om aktuella ämnen inom cancerområdet och även ger våra medarbetare chansen att träffas och utbyta erfarenheter.

Varje år byts värdskapet för RCC-dagarna mellan RCC:s olika kontor i de olika sjukvårdsregionerna.

RCC Syd värdar för RCC-dagen 2024 

Dagen kommer att ske digitalt den 22 maj 09:00 - 16:30.

lund

Preliminär agenda

09.00-09.15 Introduktion till dagen /Maria Rejmyr Davis chef RCC Syd, Kjell Ivarsson nationell cancersamordnare

09.15-09.30 Regeringens satsning på cancervården /Acko Ankarberg, sjukvårdsminister

09.30-09.50 RCCs roll nationellt och i EU-samverkan /Mef Nilbert, sakkunnig cancer Socialstyrelsen

09.50-10.00 Dans för hälsa /Pernilla Kipping, projektledare

10.00-10.20 Paus

10.20-10.50 Nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering: Innehåll och implementering / Ylva Hellstadius ordf NVP cancerrehabilitering m fl

10.50-11.10 Lokalt processarbete i praktiken /Magnus Wagenius, verksamhetschef VO urologi Helsingborgs lasarett

11.10-11.20 Paus

11.20-12.00 Behovet av nya organisations- och styrningsmodeller i ett komplext hälso- och sjukvårdssystem /Anders Ekholm, framtidsforskare

12.00-13.00 Lunch

13.00-13.20 Frågesport

13.20-13.30 Årets kontaktsjuksköterska och årets processledare /Kjell Ivarsson

13.30-15.30 Gruppdiskussioner på respektive RCC

15.30-16.30 Återkoppling från gruppdiskussioner. Summering av dagen.

 

Bild: © Carolina Romare