Nyheter

Samverkan
Kvalitetsregister – Ett utmärkt verktyg till verksamhetsutvecklingen

Kvalitetsregistren har alltid haft en betydande roll i att samla och redovisa data. Idag finns det 35 register som samlar in data om diagnostik, behandling och resultat inom cancervården. Men visste du att registren kan användas till mer än att bara samla in data på patienter?

Samverkan
Linköping Comprehensive Cancer Center blir Sveriges fjärde ackrediterade cancercenter

Linköping Comprehensive Cancer Center vid Universitetssjukhuset i Linköping har blivit ackrediterat enligt Organisation of European Cancer Institutes (OECI) standard. RCC Sydöst ser fram emot att fortsätta bidra i pågående utvecklingsarbete för en ännu bättre cancervård och tillgänglighet för invånare i Sydöstra sjukvårdsregionen.

Samverkan
Uppdaterat vårdprogram för bukspottkörtelcancer

Det nationella vårdprogrammet för bukspottkörtelcancer har genomgått en revidering. Den förra versionen kom 2021. Den nya versionen innehåller flera viktiga uppdateringar och förtydliganden. Ett par områden i fokus är uppföljning och möjligheten att rapportera PROM-data.

Samverkan
Första årsrapporten från kvalitetsregistret för OPT är publicerad

SweOPT, det nationella kvalitetsregistret för organiserad prostatacancertestning (OPT), bildades våren 2023 med RCC väst som stödteam. Nu har SweOPTs första årsrapport publicerats.

Samverkan
Min vårdplan cancer i urinblåsa utökas och byter namn

Den nya versionen har utökats och omfattar nu, förutom cancer i urinblåsa, cancer i njurbäcken, urinledare eller urinrör. Vidare har generella texter uppdaterats och innehåller nya filmer om strålbehandling och mediyoga. En ny avsnittsrubrik som heter Läkemedelsbehandling har tillkommit, där alla läkemedelstexter ligger samlade.

Samverkan
Årets SIBO-konferens gav mersmak – nu vill man stärka organisationen för nätverkande och kompetenshöjning

Den 15–16 maj anordnades konferensen för Sjuksköterskor inom barnonkologi (SIBO). I år med fokus på hjärntumörer. Konferensen var välbesökt med engagerade deltagare som hoppas på fler tillfällen att mötas och utbyta erfarenheter. RCC:s Nationella arbetsgrupp (NAG) för barncancer stöttar SIBO i arbetet att driva organisationen framåt.

Samverkan
Studie undersöker effekten av brevutskick till släktingar om ärftlig cancer

Ett genetiskt testresultat som visar en ärftligt ökad risk för cancer berör inte bara patienten, utan även patientens släktingar. I dag sprids information främst via familjen. I en ny studie undersöks om det är effektivare att komplettera nuvarande praxis med brevutskick till berörda släktingar direkt från sjukvården.

Samverkan
Fysisk aktivitet och gemenskap – avgörande för livet efter cancer

Inom loppet av fyra år fick Gunilla Keith Bodros två cancerbesked. Det stöd hon fått från läkare, kuratorer, övrig vårdpersonal, rehabilitering i form av fysisk aktivitet och möjligheten att hjälpa andra som volontär har varit viktiga delar på resan mot att må bättre.

Samverkan
Ny rapport visar hur cancerläkemedel används och fungerar

Regionerna ställer om sin läkemedelsanvändning när det kommer nya rekommendationer, men de väljer inte alltid de billigaste läkemedlen. Det är två av slutsatserna i Regionala cancercentrums årsrapport från Register för cancerläkemedel, RCL.

Samverkan
Undersökning: Vad krävs för fungerande klinisk forskning?

Under försommaren kommer alla som på något sätt arbetar med kliniska studier inom cancervården erbjudas möjlighet att delta i en enkätundersökning. Syftet är att få en bra överblick över förutsättningarna för kliniska studier idag samt hitta goda exempel som kan spridas.

Samverkan
Min vårdplan utökas med ytterligare en kronisk bloddiagnos

I Sverige insjuknar ungefär 500 personer varje år i kronisk lymfatisk leukemi (KLL). Nyligen startade arbetet med att ta fram patientinformation till en helt ny Min vårdplan för diagnosen.

Mellansverige
Virtuell klinik – Ett steg i barncancersatsningen i Mellansverige

I Mellansverige satsas det på barncancer. Projektet virtuell klinik, ska göra det lättare för barn i hela sjukvårdsregionen att få hjälp.