Nyheter

Samverkan
Omfattande uppdateringar av vårdprogrammet för bröstcancer

Den 25 juni 2024 publicerade Regionala cancercentrum i samverkan en reviderad version av det nationella vårdprogrammet för bröstcancer. En rad viktiga uppdateringar har gjorts, bland annat tillägg av tre kapitel som rör nya områden. Dessutom lyfts det senaste inom diagnostiken och behandlingsindikationerna har uppdaterats.

Mellansverige
Sommarhälsning till RCC och RBC medarbetare och våra samarbetspartners

Sommaren är här och semestern har redan börjat för vissa. För andra stundar den runt hörnet. RCC Mellansveriges verksamhetschef, Johan Ahlgren, vill därför passa på att skicka med en sommarhälsning till RCC och RBCs medarbetare samt våra samarbetspartners.

Samverkan
Uppdaterat vårdprogram hypofystumörer

En reviderad version av det nationella vårdprogrammet för hypofystumörer har nu fastställts av RCC i samverkan och publicerats på cancercentrum.se.