Nyheter

Mellansverige
Flera intressanta projekt ska utveckla cancervården i Mellansverige

Regeringens särskilda nationella satsning på cancervården under 2024 med 220 miljoner kronor har bidragit till många och ambitiösa förbättringsförslag i hela landet. Varje RCC har tagit emot ansökningar och fördelar varsin del av medlen mellan initiativ i respektive sjukvårdsregion. Av de 124 ansökningar som skickats in till RCC Mellansverige har 66 valts ut och beviljats projektmedel.

Samverkan
Ny undersökning visar på en stor efterfrågan av tydligare och mer omfattande information om cancerrehabilitering

För att bättre förstå vad för stöd och informationsmaterial som patienter och närstående önskar kring cancerrehabilitering har RCC i samverkan genomfört en enkätundersökning. Totalt deltog över 500 personer anonymt. Resultaten visar en stor efterfrågan av mer och tydligare information om cancerrehabilitering.

Samverkan
Förstudie ska undersöka förutsättningarna för nationella kallelsekanslier för cancerscreening

Förutsättningarna för nationella kallelsekanslier för till exempel bröstcancerscreening och screening för livmoderhalscancer ska utredas i den nya förstudie som Regionala cancercentrum i samverkan just nu tar fram. Idag finns redan ett nationellt kallelsekansli för screening för tjock- och ändtarmscancer.

Samverkan
European week against cancer: 5 lunchföreläsningar med experter inom levnadsvanor och cancer

Regionala cancercentrum uppmärksammar The Association of European Cancer Leagues europeiska initiativ med webbföreläsningar om det senaste inom forskningen kring levnadsvanor och cancer. Dessa äger rum måndag 27 maj till fredag 31 maj, vid lunchtid mellan tiderna 12:10-12:50. Föreläsningarna riktar sig till personal inom cancervården, primärvården och i vissa fall barnhälsovården.

Mellansverige
Skriftliga rutiner behövs för att barn som närstående ska få det stöd de har rätt till

När någon får cancer påverkas hela familjen, även barnen. Vårdens lagstadgade uppgift är att hjälpa den sjuke men också att uppmärksamma barn som närståendes behov.

Samverkan
Remissrunda för nationella vårdprogram, Min vårdplan och stöddokument

I dag går sex nationella vårdprogram, ett stöddokument och två Min vårdplan ut på remiss.

Samverkan
Polypkurs utvecklar teamkommunikation och kvaliteten vid borttagning av polyper

I mars hölls en första omgång av en polypkurs som arrangeras av Svensk Endoskopiskola.

Samverkan
Välbesökt lunchseminarium i Sveriges riksdag om alkohol och cancer

För att öka medvetenheten om sambandet mellan alkohol och cancer hos politiker och beslutsfattare anordnade Regionala cancercentrum (RCC) i samverkan ett lunchseminarium i Sveriges riksdag. Forskningen har länge visat att det finns ett tydligt samband mellan alkohol och cancer, men flera undersökningar visar att allmänhetens kunskap om det är begränsad.

Samverkan
RCC gör bokslut för 2023

En kampanj ökade kunskapen om screening, allt fler vaccineras för att slippa få livmoderhalscancer, de standardiserade vårdförloppen bidrar till jämlik utredning av cancer och de nationella vårdprogrammen har utvärderats för att fungera ännu bättre. Det är ett axplock ur RCC:s årsrapport för 2023.

Samverkan
Ny mottagning för ärftlig cancer har öppnat i Blekinge

Blekinge öppnar nu en mottagning för ärftlig cancer. Därmed förstärks uppföljningen av personer i Blekinge som lever med en ökad risk för att drabbas av ärftlig cancer.

Samverkan
Stöddokument för regimbibliotek och vårdprogram samlas på ett ställe

Stöddokumenten har länge varit en del av regimbiblioteket och ett efterfrågat kunskapsstöd för områden som är gemensamma för flera nationella vårdprogram. Nu finns alla stöddokument för både regimbibliotek och vårdprogram samlade på ett ställe och i samma format på kunskapsbanken. Det underlättar för användare att hitta dokumenten och för vårdprogramgrupperna att kunna länka till ett och samma dokument.

Samverkan
Lansering av Min vårdplan i barncancervården och ny version av Min vårdplan ALL barn

Nu blir det lättare för barn att läsa texterna i nya versionen av Min vårdplan akut lymfatisk leukemi (ALL). För alla barn som får cancer finns nu även Min vårdplan i barncancervården som kan användas oavsett diagnos.

Samverkan
Nytt verktyg för sexuell rehabilitering vid prostatacancer – bidrar till förbättrad livskvalitet

Åtta regioner är nu i gång med att använda ett nytt digitalt verktyg för sexuell rehabilitering vid prostatacancer. Och fler regioner är på gång att implementera verktyget, som bland annat lyfter egenvård och reflektion som två viktiga delar av rehabiliteringen.