Nyheter

Samverkan
Första rapporten från kvalitetsregistret för organiserad prostatacancertestning är publicerad

Den nyligen publicerade rapporten innehåller data från 2020, då de första regionala projekten för organiserad prostatacancertestning påbörjades, fram till början på september 2023.

Samverkan
Effektivare arbetssätt och en mer jämlik gynekologisk cellprovtagning tack vare det generiska kallelsesystemet

Region Västernorrland är först ut i landet med att ansluta till det generiska kallelsesystemet för gynekologisk cellprovskontroll. Processledaren för cervixcancerprevention vid Sundsvalls sjukhus, Ingela Pirttilä, ser en rad fördelar med systemet, bland annat att förändringar i vårdprogrammet lättare kommer att kunna implementeras i regionerna framöver.

Mellansverige
Cancer i siffror 2023

I slutet av förra veckan släppte Cancerfonden och Socialstyrelsen en ny version av deras översikt om cancerstatistik, ”Cancer i siffror 2023”.

Samverkan
Vårdprogrammet för kronisk lymfatisk leukemi (KLL) är reviderat

Kemoimmunterapi fasas ut till förmån för målriktade terapier – det är ett exempel på de uppdaterade rekommendationerna för KLL. För patienten betyder det mer skräddarsydda behandlingar, fler behandlingsalternativ och förbättrad behandlingseffekt. Den snabba läkemedelsutvecklingen driver också på en brådskande omställning av cancervårdens prioriteringar. Valet av behandlingsalternativ kan innebära utmanade bedömningar mellan nya indikationer och subventioner.

Samverkan
Ny version av Min vårdplan för peniscancer

Nu finns Min vårdplan peniscancer v 4.0 publicerad. Den behöver aktiveras på era enheter i dialog med verksamheterna och regional SOB-förvaltning. Detta är en större revidering/uppdatering:

Samverkan
Uppdaterat nationellt vårdprogram för trofoblastsjukdomar

Det nationella vårdprogrammet för trofoblastsjukdomar har uppdaterats. Vårdprogrammet skiljer sig inte från aktuell handläggning idag.

Samverkan
Min vårdplan cancer: Nu skapas fler mötesplatser för att lyfta patientens perspektiv

Patienter upplever att Min vårdplan cancer ökar deras kunskap om den egna sjukdomen, men att verktyget behöver bli smidigare att använda digitalt. Nu skapas fler mötesplatser för att lyfta patientens perspektiv i utvecklingen av Min vårdplan.

Samverkan
Remissrunda för nationella vårdprogram, SVF och patientinformation till Min vårdplan

I dag går tre nationella vårdprogram, två standardiserade vårdförlopp och två Min vårdplan för cancer ut på remiss.

Samverkan
Nu finns en uppdaterad version av vårdprogrammet för hudlymfom

Hudlymfom benämns ofta kutana lymfom. Det är en heterogen grupp av sjukdomar som har gemensamt att de utgörs av ett lymfom med primärt ursprung i huden. Hudlymfom utgör cirka 2 % av alla lymfom. Den årliga incidensen är cirka 1/100 000, vilket innebär att det är en ovanlig sjukdomsgrupp. Nu har vårdprogrammet för hudlymfom publicerats i en uppdaterad version 3.0.

Samverkan
Film om självprovtagning för HPV ska underlätta deltagande i screening

Nu finns en animerad film på 1177.se som visar och beskriver hur man tar ett självprov för HPV. Filmen har efterfrågats inom screeningverksamhet i hela landet och syftet är att kvinnor ska känna sig trygga med provtagningsmetoden.

Samverkan
Uppdaterat vårdprogram för tumörer i centrala nervsystemet

Det nationella vårdprogrammet för tumörer i centrala nervsystemet har uppdaterats och omfattar nu även hjärnhinnetumörer (meningeom).

Samverkan
"En vårdprogramgrupp som fungerar väl är stark"

Efter mer än tio år som ordförande i vårdprogramsgruppen för peniscancer är det dags för Peter Kirrander att lämna över stafettpinnen. Under hans tid har det skett stora utvecklingssteg inom diagnosen som är en av urologins ovanligaste cancerformer.

Mellansverige
Malin Engelmark tillträder som ny chef för Regionalt Biobankscentrum (RBC) Mellansverige

RBC har rekryterat Malin Engelmark som ny RBC-chef. Malin kommer tidigare från uppdrag som enhetschef vid Uppsala universitet.