Nyheter

Samverkan
Nytt nationellt vårdprogram för bäckencancerrehabilitering

Ett nytt vårdprogram för bäckencancerrehabilitering har fastställts och publicerats i Kunskapsbanken på cancercentrum.se. Tidigare har ett liknande dokument funnits under benämningen Vägledning för bäckencancerrehabilitering, men nu är det omarbetat till ett vårdprogram.

Samverkan
Min vårdplan för hudcancer publicerad

Nu finns Min vårdplan för hudcancer publicerad. Den riktar sig till patienter med malignt melanom, skivepitelcancer och merkelcellscancer.

Samverkan
Många med matstrups- och magsäckscancer upplever god livskvalitet men också trötthet och oro

För första gången sedan starten har det nationella kvalitetsregistret för matstrups- och magsäckscancer (NREV) sammanställt en patientrapport med lättillgänglig information som riktar sig till patienter.

Samverkan
”Vinsterna är många om fler regioner skulle bli bättre på att inrapportera användningen av cancerläkemedel”

I en ny rapport från Socialstyrelsen spås att notan för cancerläkemedel kommer öka. Ett sätt för regionerna att skapa bättre överblick över kostnaderna och följa upp läkemedelsanvändningen är att inrapportera verksamhetens användning av olika cancerläkemedel.

Mellansverige
Sommarhälsning till alla medarbetare och andra RCC-vänner!

Lagom till semesterperioden vill verksamhetschef Johan Ahlgren skicka med en sommarhälsning till alla medarbetare, samarbetspartners och övriga intressenter inom RCC Mellansverige.

Samverkan
Nationellt vårdprogram för palliativ vård av vuxna har uppdaterats 

I den tredje reviderade upplagan beskrivs hela det palliativa vårdförloppet ur olika aspekter. Nytt är bland annat ett avsnitt om begreppet ”samtal vid allvarlig sjukdom", njursvikt och en tydligare definition av målgruppen för palliativ vård. 

Samverkan
Ny version av Min vårdplan för tjock- och ändtarmscancer

I den reviderade versionen har de flesta diagnosanpassade och generella texter uppdaterats, och nytt formulär om tarmfunktion finns på plats.

Samverkan
Uppdragen växer: Nya arbetsgrupper för Min vårdplan och kontaktsjuksköterska

Verksamheterna för kontaktsjuksköterska och Min vårdplan växer. Nu bildas två nya arbetsgrupper för att stärka områdena.

Mellansverige
Alla regioner i Mellansverige nu igång med vaccinationer i utrotningsprojektet mot livmoderhalscancer

Från och med maj 2023, har alla regioner i Sjukvårdsregion Mellansverige påbörjat vaccinering och samtidig HPV-provtagning inom utrotningsprojektet mot livmoderhalscancer.

Samverkan
Informationsmaterial om SVF tillgängligt till medarbetare i vården

Ett nytt informationsmaterial om standardiserade vårdförlopp finns tillgängligt. Det vänder sig främst till medarbetare i cancervården.

Samverkan
Andelen som opereras för tjocktarmscancer har minskat över tid

Sedan starten av kvalitetsregistret för tjock- och ändtarmscancer visar data att andelen personer som opereras för tjocktarmscancer minskat med cirka tio procent på 15 år.

Samverkan
Kunskap om KAM och öppen kommunikation avgörande när patienter avböjer konventionell cancerbehandling

När patienter avböjer konventionell cancerbehandling och istället överväger komplementär och alternativ medicin (KAM) uppstår många gånger en konflikt mellan läkare och patient. Det visar en studie som analyserat läkares och patienters erfarenheter i dessa kliniskt utmanande situationer. Artikeln har nyligen publicerats i The Oncologist.

Samverkan
Världsunikt material kan leda till genombrott vid blåscancer

Cancer i urinblåsan är den fjärde vanligaste tumörformen hos män i Sverige. Den består av flera olika molekylära undergrupper och är komplicerad att diagnostisera och behandla. Nu hoppas forskare vid Lunds universitet att en storskalig multicentersatsning som bygger på systematisk biobankning (UROSCAN) samt RNA-sekvensering (UROSCANSEQ) ska leda till ett genombrott i diagnostik, prognos och behandling.

Samverkan
Lira solsäkert: RCC i informativt samarbete med Svenska Fotbollsförbundet kring sunda solvanor

Eftersom barn och ungas hudceller är extra känsliga är det särskilt viktigt att grunda sunda solvanor redan hos barn. Därför har NAG Cancerprevention initierat och bidragit med faktaunderlag till Svenska Fotbollförbundets (SvFF) satsning på smarta solvanor främst kopplat till barn- och ungdomsfotbollen.

Samverkan
Uppdaterat vårdprogram för vulvacancer

Det nationella vårdprogrammet för vulvacancer har uppdaterats och är fastställt av RCC i samverkan.