Nyheter

Mellansverige
Cancerplan 2022–2024 godkänd och redo att användas

Sjukvårdsregion Mellansveriges cancerplan har under det senaste året genomgått en uppdatering. Den nya versionen godkändes av Samverkansnämnden i oktober 2021 och har nu även godkänts av samtliga sju regioner i sjukvårdsregionen. Den nya versionen gäller från och med i år till och med år 2024.

Samverkan
Cancerpatienter löper högre risk för självmord

Kunskapsläget i Sverige idag visar att cancerpatienter löper en högre risk för självmord än befolkningen i övrigt. Vetenskapliga studier som även beskriver de svenska förhållandena visar att självmordsrisken bland cancerpatienter är minst dubbelt så hög, jämfört med den övriga befolkningen.

Mellansverige
Webbutbildning ska öka kunskap om solens påverkan

Hudcancer är en av de cancerdiagnoser som ökat mest i Sverige de senaste åren. Solen och hur mycket man utsätter sig för dess UV-strålning är den främsta riskfaktorn för hudcancer. RCC Mellansverige, i samarbete med Region Värmland, erbjuder därför en webbutbildning som ska öka kunskapen om solens påverkan på hälsan och hur man som vårdpersonal förmedlar den kunskapen till patienter.

Samverkan
Ny film visar ett framgångsrikt exempel på strukturerad cancerrehabilitering

I den nyproducerade filmen bekantar vi oss med hur en strukturerad process för cancerrehabilitering och de olika kompetenserna i verksamhetens team kan se ut. Tillsammans med patienten ger teamet sin bild av hur en framgångsrik modell för cancerrehabilitering fungerar och är en central del av patientens cancervård.

Samverkan
Fler patienter och bibehållna ledtider i cancervårdens standardiserade vårdförlopp

Fler än någonsin utreds med standardiserade vårdförlopp inom cancerområdet, och ledtiderna har inte blivit längre under pandemin. Det visar den årsrapport som RCC i samverkan publicerar i dag om arbetet med standardiserade vårdförlopp.

Samverkan
Ny rapport: vårdpersonal drar sig för att prata övervikt och cancerrisk – för känsligt

Läkare och sjuksköterskor i primärvården tycker att det är känsligt att påtala sambandet mellan patienters levnadsvanor och risken för cancer. Det, enligt en ny rapport från Cancerfonden och Regionala cancercentrum. Det kan göra att fler än nödvändigt riskerar att drabbas av livsstilsrelaterad cancer.

Samverkan
Uppdaterat vårdprogram för Hodgkins lymfom

Nu finns ett uppdaterat nationellt vårdprogram för Hodgkins lymfom. Vårdprogrammet fastställdes av RCC i Samverkan den 8 februari 2022. Det första nationella vårdprogrammet för Hodgkins lymfom togs fram 2017, innan dess fanns nationella riktlinjer.