Nyheter

Samverkan
Vårdprogrammet för bröstcancer har reviderats

Det nationella vårdprogrammet för bröstcancer är nu uppdaterat och publicerat i Kunskapsbanken på cancercentrum.se

Samverkan
KVAST-dokument för Merkelcellscancer framtaget

Det nationella vårdprogrammet för Merkelcellscancer har kompletterats med en kvalitets- och standardiseringsbilaga för patologer (KVAST-dokument). Bilagan beskriver hur preparat med Merkelcellscancer bör hanteras och analyseras och är framtagen av Kvalitets- och standardiseringskommittén för hudpatologi.

Samverkan
Webbutbildning i teledermatoskopi för landets primärvård

Teledermatoskopi införs på bred front i stora delar av landet och som stöd till införandet har Regionala cancercentrum i samverkan tagit fram en webbaserad utbildning, som vänder sig till alla berörda inom primärvården.

Samverkan
Ökande nöjdhet hos patienter utredda för cancer

Standardiserade vårdförlopp inom cancervården syftar till att förbättra tillgängligheten, korta väntetiderna samt öka patienternas delaktighet och nöjdhet. Sedan införandet av (SVF) har patienternas upplevelser av SVF följts upp via enkäter. Enkätsvaren visar att patienternas upplevelser av SVF kontinuerligt förbättrats.

Mellansverige
Årets kontaktsjuksköterskor är Cecilia Colmet, Lise-lott Rödlund Böckert och Moamera Ramic

I samband med de årliga RCC-dagarna utses årets kontaktsjuksköterska i respektive sjukvårdsregion. I Sjukvårdsregion Mellansverige blev det triss för Västmanlands sjukhus i Västerås när 2022 års utmärkelse gick till kontaktsjuksköterskorna Cecilia Colmet, Lise-lott Rödlund Böckert och Moamera Ramic, som arbetat föredömligt med framförallt cancerrehabilitering. – Att vi blivit utnämnda till årets kontaktsjuksköterska är väldigt inspirerande, det är glädjande att bli uppmärksammad, säger pristagarna.

Mellansverige
Årets processledare är Charlott Mörth

I samband med de årliga RCC-dagarna utses årets processledare i respektive sjukvårdsregion. I Sjukvårdsregion Mellansverige gick 2022 års utmärkelse till Charlott Mörth, processledare för lymfom. – Jag är väldigt glad att bli utnämnd till årets processledare. Tack till er som nominerat mig!

Samverkan
Cancervårdens nyckelpersoner korade till Årets processledare och Årets kontaktsjuksköterska 2022

Cancervårdens processledare och kontaktsjuksköterskor är nyckelpersoner för att förverkliga nationella cancerstrategins intentioner i vårdens vardag. Idag har RCC i samverkan uppmärksammat dessa viktiga yrkesgrupper genom att överlämna utmärkelserna Årets processledare och Årets kontaktsjuksköterska till engagerade medarbetare inom respektive kategori.

Samverkan
Uppdaterat Nationellt vårdprogram Myeloproliferativ neoplasi - MPN

Det nationella vårdprogrammet för Myeloproliferativ neoplasi (MPN) har genomgått en mindre uppdatering och fastställts av RCC i samverkan 2022-05-03.

Samverkan
Cancervård till flyktingar från Ukraina/Cancer care for refugees from Ukraine

EU:s medlemsstater har aktiverat massflyktsdirektivet. Det innebär att ukrainska medborgare som lämnat Ukraina efter den ryska invasionen kan få omedelbart skydd i Sverige och tidsbegränsat uppehållstillstånd.