Årets kontaktsjuksköterska är Charlotta Dagobert Vanberg

Sidan publicerades 18 maj 2021

I samband med den årliga RCC-dagen den 18 maj utsågs årets kontaktsjuksköterska i respektive sjukvårdsregion. I Sjukvårdsregion Mellansverige gick utmärkelsen till Charlotta Dagoberg Vanberg, kontaktsjuksköterska på Centralsjukhuset i Karlstad.
– Jag känner mig både glad, rörd och stolt över utmärkelsen. Detta inspirerar mig förstås extra att fortsätta mitt arbete i cancervården.

Charlotta arbetar sedan 2018 som kontaktsjuksköterska på öron-, näs- och halsmottagningen i Karlstad, där hon följer patienter och närstående under utredning, behandling och uppföljning. Hon är även engagerad inom arbetsgruppen för kontaktsjuksköterskor i Värmland, där hon sedan ett år tillbaka har en samordnande roll.Charlotta Dagobert Vanberg

– Det är ett roligt uppdrag där vi arbetar över klinikgränser för att utveckla och sprida information inom vårt uppdrag och nyheter inom cancervården som rör vårt område.

Charlotta har arbetat som sjuksköterska inom Region Värmland sedan 1994. Hon fick börja inom hjärtmedicin och njurmedicin, men det var egentligen cancervård hon ville syssla med redan då.

– Jag sökte mig till cancervården egentligen direkt efter examen, men de tyckte då att jag som 22-åring var för ung, så jag fick börja inom annan verksamhet först.

Men några år därpå, 1999, började hon arbeta inom allmänonkologi i Karlstad, och 2008 var hon med och startade upp palliativa teamet inom cancervården i Kristinehamn.

– Och det var under den perioden jag utbildade mig till kontaktsjuksköterska.

Varför valde du att bli kontaktsjuksköterska?

– Jag valde det för att arbetsbeskrivningen som är framarbetad är just det patienter och närstående behöver enligt min uppfattning och erfarenhet. Det är ett specialiserat arbete där man ger patient och närstående tillgång till sjuksköterskekompetensen under hela cancerprocessen.

Och nu har du blivit utnämnd till årets kontaktsjuksköterska i Mellansverige. Varför, tror du?

– Jag tror att jag har fått utmärkelsen för att jag har samlat på mig mycket kunskap och många erfarenheter, och att jag arbetar i ett sammanhang med fina kollegor där jag har bra förutsättningar att använda min kompetens.

Det framgår av din nominering att du ser hela teamet kring patienten som en viktig förutsättning, och att du är duktig på att samarbeta och samverka med dina kollegor. Hur viktiga är just de egenskaperna?

– Väldigt roligt att teamarbete och samarbete finns med i nomineringen då det är något jag aktivt arbetar för att utveckla, då vi vet genom forskning att det är en framgångsfaktor i patientsäker vård. Jag lärde mig otroligt mycket av mina fantastiska kollegor genom arbetet i palliativa teamet. Arbetssättet med teamarbete medför minskad hierarkiska strukturer, man blir mer prestigelös och patienten och närstående hamnar då i fokus på ett bättre sätt.

Hur önskar du att kontaktsjuksköterskans roll utvecklas framöver?

– När det gäller kontaktsjuksköterskans uppdrag önskar jag fortsätta utveckla vårt arbete så att alla patienter med cancerdiagnos i Region Värmland får tillgång till en kontaktsjuksköterska fullt ut utifrån den arbetsbeskrivning som finns. Vi har kommit en bit på väg, men har arbete kvar att göra.

Motivering

Motiveringen lyder:

”Årets kontaktsjuksköterska 2021 i Mellansverige tilldelas Charlotta Dagobert Vanberg. Hennes arbete fokuserar på patienter och närståendes bästa. Teamets roll och funktion ser hon som en förutsättning i arbetet och hon samverkar med andra kollegor utifrån kunskap, respekt och systematik. Hon är väl förankrad i sjuksköterskornas arbetssituation och utmaningar och inspirerar genom sitt starka engagemang. Charlotta är tydlig i sin ambition och kommunikation och arbetar aktivt med att införa och utveckla kontaktsjuksköterskans funktion och uppdrag, gentemot patienter och även högre upp i organisationen."

Årets processledare

Under RCC-dagen utnämndes även årets processledare i Sjukvårdsregion Mellansverige. Läs mer:

Årets processledare är Hanna Dahlstrand och Lena Wijk

Övriga sjukvårdsregioner

Presentationer av vinnarna i övriga sjukvårdsregioner hittar du här:

Cancervårdens nyckelpersoner korade till Årets processledare och Årets kontaktsjuksköterska

Kontakt

Jesper Törnlund

kommunikatör

RCC Mellansverige