Fortsatt omfördelning av cancerkirurgi behövs i Mellansverige

Sidan publicerades 19 januari 2021

En ny lägesrapport för den sjukvårdsregionala nivåstruktureringen visar att det inom flera cancerdiagnoser fortfarande finns för många opererande sjukhus. Inom vissa diagnoser har dock utvecklingen gått åt rätt håll och antalet opererande sjukhus minskat.

Kirurger opererar

Under hösten 2020 färdigställdes en lägesrapport som presenterar resultat från nivåstruktureringen av cancerkirurgi i Sjukvårdsregion Mellansverige mellan åren 2012 – 2019, för 16 cancerdiagnoser. För första gången innehåller rapporten också uppgifter om onkologisk behandling i form av strålbehandling av prostatacancer.

För flera diagnoser är antalet opererande sjukhus fortfarande för stort i förhållande till det totala antalet operationsfall i sjukvårdsregionen. Det gäller exempelvis njurcancer och vissa gynekologiska cancerdiagnoser.

– Arbetet med nivåstrukturering är viktigt eftersom cancervården utvecklas kontinuerligt samtidigt som kirurgin blir allt mer sektionerad. För att kunna hänga med i utvecklingen krävs att man behandlar ett tillräckligt stort antal patienter. Det är också en förutsättning för att man ska kunna utbilda nya kirurger inom det aktuella området, säger Johan Ahlgren, verksamhetschef på RCC Mellansverige.

Positiv utveckling inom vissa diagnoser

Rapporten visar desto bättre att antalet opererande sjukhus har minskat för bland annat magsäckscancer, levermetastaskirurgi och ändtarmscancer – i jämförelse med föregående rapport som innehöll data till och med 2017.

Nivåstruktureringen i Sjukvårdsregion Mellansverige har pågått sedan 2015. Syftet är att samla krävande åtgärder och behandlingar på ett mindre antal sjukhus, för att bättre utnyttja sjukvårdsregionens kompetens och resurser.

– Men det kan också uppstå problem om man driver koncentrationen av cancerkirurgi för långt. Det kan leda till att man tappar kompetens som går ut över förmågan att upprätthålla bakjourslinjer och förmågan att utbilda nya specialister på de mindre sjukhusen. Motsvarande utmaningar finns också inom det onkologiska behandlingsområdet, avslutar Johan Ahlgren.

Lägesrapporten och mer information om nivåstruktureringen hittar du här:
Nivåstrukturering Mellansverige