Nyheter

Mellansverige
Ny rapport om nivåstrukturering i Mellansverige

Som underlag till den fortsatta nivåstruktureringen inom sjukvårdsregionen tar RCC Mellansverige varje år fram en rapport om läget inom de nivåstrukturerade cancerdiagnoserna. Årets rapport inkluderar 16 cancerdiagnoser för vilka det finns beslut eller rekommendationer om olika grader av nivåstrukturering.

Samverkan
530 miljoner kronor till en jämlik, effektiv och tillgänglig cancervård

Regeringen och SKR har träffat en överenskommelse för 2022 om insatser för en jämlik, effektiv och tillgänglig cancervård i Sverige, i linje med den svenska cancerstrategin och regeringens långsiktiga inriktning för det nationella arbete med cancervården.

Mellansverige
En julhälsning från RCC Mellansverige

Det är ett ganska vanligt grepp att man inleder olika jul- eller sommarbrev med att tiden går så fort. Nu har det hänt igen men jag ska inte klaga denna gång. Det innebär ju på något sätt att år två med covid-19 farsoten, dvs 2021, har snabbspolats. Visserligen fick vi under drygt en månad efter den 29 september, då restriktionerna avskaffades, känna känslan av att det äntligen var över. Vi kom snabbt ner på jorden igen med rapporter om rusande smittotal från Belgien, Danmark och Norge med flera. För att inte tala om den ännu mer smittsamma omikronvarianten som för närvarande sprider sig över Europa. Det blev ”som vanligt” igen. Ovissheten råder, hur blir det nu med alla möten under våren?

Mellansverige
Topplista för canceranmälningar – hur går det för din klinik?

Med hjälp av RCC Mellansveriges topplista för canceranmälningar har kliniker möjlighet att följa utvecklingen av sin inrapportering till cancerregistret. Listan är begränsad till kliniker med tio eller fler fall under aktuell redovisningsperiod.

Samverkan
Ny version av nationell generell Min vårdplan

Nationell generell patientinformation till Min vårdplan finns nu i en uppdaterad version för utskrift på papper. En versionsinformation är också publicerad.

Samverkan
Uppdaterat vårdprogram för malignt melanom

En mindre revidering har under hösten 2021 gjorts i kapitel 11 med anledning av inkomna synpunkter och nya behandlingsresultat.

Samverkan
Artikelserie om standardiserade vårdförlopp

Vad är anledningen till att man inte lyckas få bukt med de långa ledtiderna inom cancervården? Och vad är hemligheten för de som har lyckats?

Samverkan
Transitionssjuksköterskan - en brygga mellan barn- och vuxensjukvård

Just nu pågår ett omfattande arbete på såväl nationell som regional nivå för att stärka och ytterligare öka kvaliteten inom barncancervården. Inom flera delar av barnsjukvården har man länge arbetat hårt för att övergången från barn- till vuxensjukvård ska bli så smidig och bra som möjligt, med fokus på barnet och dess familj.

Samverkan
Uppdaterat vårdprogram och SVF för urinblåse- och urinvägscancer

Det nationella vårdprogrammet och SVF för urinblåse- och urinvägscancer har uppdaterats. Vårdprogrammet innehåller rekommendationer för utredning och behandling av urotelial cancer i urinblåsa, njurbäcken, urinledare och urinrör.

Mellansverige
Satsning på lokal patientsamverkan fortsätter under 2022

RCC Mellansverige har sedan 2019 bedrivit en satsning på lokal patientsamverkan, i syfte att främja patientföreningarnas möjlighet att samarbeta med varandra och verka för ett ännu bättre stöd för patienter och närstående. Satsningen fortsätter även under 2022.

Samverkan
21 miljoner från Cancerfonden till projekt om strålbehandling och immunterapi

Hälften av de sex projekt som Cancerfonden finansierar inom sin särskilda utlysning inom strålbehandling leds av forskare i Göteborg. I särklass störst bidrag, 21 miljoner kronor, får Jan Nyman för ett projekt som kombinerar strålbehandling och nya läkemedel, som exempelvis immunterapi.

Samverkan
Ny version av Min vårdplan för tumörer i centrala nervsystemet

Min vårdplan för tumörer i centrala nervsystemet är nu publicerad i en ny version, både digitalt via 1177 Vårdguiden och för utskrift på papper. Sammanlagt finns nationell Min vårdplan tillgänglig för sex cancerdiagnoser. Min vårdplan syftar till att göra den enskilde patienten trygg och mer delaktig i sin egen vård.

Samverkan
Replik: ”Utredning på felaktig grund riskerar att försena behandling”

Vår uppfattning är att trötthet och allmän sjukdomskänsla inte bör vara ingångskriterier för SVF för lungcancer, skriver Hans Hägglund, ordförande för RCC i samverkan, i en replik till Lungcancerföreningens debattartikel på dagensmedicin.se.

Samverkan
Rökning under strålbehandling ökar risken för canceråterfall

Patienter som röker under strålbehandling löper större risk att drabbas av canceråterfall jämfört med patienter som inte röker under behandling. Risken för strålrelaterade biverkningar är också förhöjd bland de som röker. Liknande slutsats går även att dra vid behandlingar med vissa målsökande läkemedel mot lungcancer. Det visar en ny rapport från RCC Mellansverige.

Samverkan
Individuell patientöversikt IPÖ vinner pris vid internationellt event

Individuell patientöversikt (IPÖ) är ett nationellt IT-stöd som används för att samla in ett flertal viktiga uppgifter om varje cancerpatient. IPÖ samlar strukturerade uppgifter om patientens sjukdomshistoria, sjukdomsstatus, laboratoriedata, undersökningar, behandlingar, biverkningar, symtom och livskvalitet. Informationen sammanställs och visualiseras på ett överskådligt sätt i IPÖ för patienter, närstående och för vårdens medarbetare.

Samverkan
Regionerna delar på 185 miljoner för att korta väntetiderna i cancervården

Regeringen har beslutat betala ut den andra delen av årets stimulansmedel till regionerna för arbetet med att korta väntetiderna i cancervården. Samtliga regioner får ta del av medlen som fördelas enligt befolkningsmängd.

Samverkan
Jeanette Bäcklund är Årets Bröstsjuksköterska

Jeanette Bäcklund, Kirurgcentrum, vid Norrlands universitetssjukhus (Nus) i Umeå, har tilldelats utmärkelsen Årets Bröstsjuksköterska 2021, av Bröstcancerförbundet.

Mellansverige
Förbättrad rehabilitering av barn med kognitiva svårigheter efter cancer

Texten uppdaterades 18 januari 2023. Att överleva cancer innefattar inte bara att ta sig igenom en cancerbehandling. Det handlar också om att efteråt kunna leva med de svårigheter sjukdomen, eller behandlingen, ibland ger. Livskvaliteten för barn och ungdomar som behandlats för hjärntumörer är i genomsnitt lägre än för barn med andra cancerformer. I takt med att överlevnaden efter barncancer ökar, ökar även behovet av rehabilitering.

Samverkan
Nationella vårdprogram och SVF ute på remiss

Idag går ett antal nationella vårdprogram och standardiserade vårdförlopp för cancer ut på remiss.

Samverkan
Medel att söka för att förstärka arbetet med EU:s cancerplan

Pandemin har slagit hårt mot patienterna, vårdpersonalen och hälso- och sjukvården i EU. För att hantera effekterna av covid-19-krisen och för att stärka utvecklingen för bättre hälsa har EU inrättat programmet EU för hälsa 2021–2027. Nu finns medel att söka i 13 aktuella utlysningar för att bland annat förstärka arbetet med EU:s cancerplan.