Ny rapport om forskningssjuksköterskor inom cancer

Sidan publicerades 27 oktober 2020

Under hösten 2019 fick medlemmarna i FICA, forskningssjuksköterskenätverket inom cancer, fylla i en enkät om sin arbetssituation och sina arbetsuppgifter. Enkätsvaren har sammanställts och finns nu att läsa i en ny sjukvårdsregional rapport.

Forskare begrundar ett provrör

Den tappra skara som forskningssköterskorna utgör ska leverera en stor del av den forskning många inom sjukvården efterfrågar. Den här rapporten syftar till att synliggöra forskningssjuksköterskornas uppdrag och deras förutsättningar att leverera just detta. Hur ser den kliniska cancerforskningen ut i våra sju regioner? Vilka styrkor och utmaningar är det som avgör regionernas förmåga att erbjuda cancerpatienter deltagande i kliniska studier?

– Vi har även försökt identifiera skillnader mellan regionerna och tillhandahålla underlag för diskussioner hur forskningssjuksköterskornas arbetsinsatser bäst bör tas tillvara, berättar Birgitta Sundberg, projektkoordinator på RCC Uppsala Örebro, som tillsammans med verksamhetschef Johan Ahlgren ligger bakom rapporten.

Resultaten i rapporten visar att samtliga forskningssjuksköterskor arbetar med läkemedelsstudier inom bröst-, mage/tarmcancer och lymfom/leukemi, och att samtliga arbetar inom faserna 2–4. Region Uppsala rapporterade även att de arbetar med fas 1-studier.

Sammantaget visar rapporten att det finns ungefär 30 forskningssjukskötersketjänster inom cancer, varav ungefär hälften arbetar i Region Uppsala. Rapporten tar även upp i vilken utsträckning forskningssjuksköterskorna arbetar med biobanksansökningar och biobanksprov.

Forskningssjuksköterskors arbetssituation inom klinisk cancerforskning (pdf, nytt fönster)