RCC Uppsala Örebro byter namn till RCC Mellansverige

Sidan publicerades 30 november 2020

Uppsala Örebro sjukvårdsregion byter namn till Sjukvårdsregion Mellansverige, vilket innebär att även RCC Uppsala Örebro byter namn. Nytt namn blir RCC Mellansverige.

Mellansverige_nyhet.png

Samverkansnämnden för Uppsala Örebro sjukvårdsregion beslutade om namnbytet i början av oktober. Beslutet grundas i att namnet Mellansverige bättre illustrerar antalet regioner i sjukvårdsregionen och det samarbete som sker, samt bättre beskriver sjukvårdsregionens geografiska placering.

De verksamheter som bedrivs gemensamt inom sjukvårdsregionen, däribland RCC, påverkas också av namnbytet. RCC Uppsala Örebro byter därmed namn till RCC Mellansverige. Det nya namnet börjar gälla omgående.

Ny webbadress

I och med namnbytet får vår webbplats en ny webbadress:
www.cancercentrum.se/mellansverige 

Inom kort kommer våra medarbetare även få nya e-postadresser, men tillsvidare gäller fortfarande de gamla e-postadresserna:
förnamn.efternamn@rccuppsalaorebro.se

Nyhetsbrev och sociala medier

Vi skickar varje månad ut nyhetsbrev om cancervårdens utveckling nationellt och inom sjukvårdsregionen. Från och med nästa nyhetsbrev kommer avsändaren vara RCC Mellansverige. Även i våra sociala kanaler, Facebook och Youtube, kommer namnbytet att märkas av.

Facebook: www.facebook.com/rccmellan/ 
Youtube: Regionalt cancercentrum Mellansverige

För leverantörer och samarbetspartners

Leverantörer och andra samarbetspartners till RCC Mellansverige (f.d. RCC Uppsala Örebro) kommer bli informerade om namnbytet och vad de bör åtgärda. Fakturaadress och referensnummer kommer vara detsamma som tidigare.