Nyheter

Mellansverige
Jessica Nordlander ny enhetschef på RCC Uppsala Örebro

RCC Uppsala Örebro har rekryterat Jessica Nordlander, tidigare verksamhetsutvecklare, som ny enhetschef. Hon kommer ansvara för vårdprocessarbetet och stödfunktionerna inom RCC Uppsala Örebro. – Det känns roligt. Utmanande såklart, men väldigt kul att få förtroendet att fortsätta i en chefsroll.

Samverkan
Webbutbildning ska öka kunskapen om cancer under graviditet

Cancer under graviditet är sällsynt. I Sverige handlar det om ungefär 120 kvinnor om året. För att samla kompetens och sprida kunskap om vård och behandling lanseras en ny webbaserad utbildning. Den vänder sig till vårdpersonal som träffar gravida patienter med cancer och bygger på patientens, närståendes och vårdpersonalens perspektiv.

Samverkan
Individuell patientöversikt ger patienten koll på vården

”Patientöversikten gör att man blixtsnabbt förstår både vad som är gjort och vad som är på gång.” Så beskriver Inge Nilsson från Göteborg patientöversikten som RCC utvecklat tillsammans med arbetsgrupper för åtta cancerdiagnoser. Nu kan det nya verktyget börja användas på kliniker runtom i Sverige.