Nyheter

Samverkan
Kunskapsbanken för vårdprogram ersätter appen Cancervård

”Kunskapsbanken” är ett nytt verktyg på cancercentrum.se som förbättrar tillgängligheten till nationella vårdprogram och standardiserade vårdförlopp i cancervården. Kunskapsbanken gör det enklare att snabbt hitta rätt kunskapsstöd och rekommendationer för respektive diagnos.

Mellansverige
Universitetssjukhuset Örebro fortsatt bästa universitetssjukhus

Tidningen Dagens Medicin har utsett Universitetssjukhuset Örebro till Sveriges bästa universitetssjukhus för andra året i rad. DM utser varje år de bästa sjukhusen i tre olika klasser – universitetssjukhus, mellanstora sjukhus och mindre sjukhus. Även sjukhusen i Gävle, Hudiksvall, Bollnäs och Lindesberg rankades högt i respektive klass.

Samverkan
Hög överlevnad i livmoderhalscancer tack vare följsamhet till riktlinjer

Kvinnor i Sverige som diagnostiseras med livmoderhalscancer har i en internationell jämförelse en bättre prognos och högre femårsöverlevnad. Skälen är att de generellt diagnostiseras i yngre ålder och i tidigare stadier än i andra länder. Även den mycket goda följsamheten till nationella och internationella riktlinjer har betydelse för prognosen.

Samverkan
Se Cancerstrategin 10 år live på webben

Den 3 februari uppmärksammar RCC i samverkan och Socialdepartementet att nationella cancerstrategin fyllt 10 år. Jubileumsdagen äger rum på Karolinska Institutet i Stockholm men kommer också livesändas på webben.

Samverkan
Uppdaterat vårdprogram för skelett- och mjukdelssarkom i extremiteter och bålvägg

Hela vårdprogrammet har reviderats efter behov, både faktamässigt och för att bättre anpassas till berörda målgrupper.

Samverkan
Nytt nationellt vårdprogram för hudlymfom

Detta är ett helt nytt vårdprogram som under två års tid har arbetats fram av vårdprogramgruppen för hudlymfom.