Lokala förbättringsarbeten ska stärka barncancervården

Sidan publicerades 25 augusti 2020

Inom ramen för Uppsala Örebros sjukvårdsregionala barncancersatsning kan regionerna nu ansöka om ekonomiskt stöd för ett eller flera lokala förbättringsarbeten. Förbättringsarbetena ska leda till en stärkt barncancervård i regionen.

Barn och vårdpersonal

RCC Uppsala Örebro bedriver sedan 2019 ett antal sjukvårdsregionala delprojekt med utgångspunkt i den nationella satsningen på barncancer. Utöver vården vid barnonkologiskt centrum i Uppsala får sjukvårdsregionens patienter en del av sin vård i sina hemregioner, och eftersom förutsättningarna för att uppnå en förbättrad och likvärdig vård skiljer sig mellan regionerna finns även behov av lokala förbättringsarbeten.

Möjlighet till ekonomiskt stöd

Nu finns därför möjlighet för de regioner som ingår i RCC Uppsala Örebros barncancerarbete (samtliga regioner i Uppsala Örebro sjukvårdsregion förutom Värmland) att ansöka om ekonomiskt stöd till ett värde av sammanlagt 200 000 kronor per region. Stödet ska användas för att förbättra barncancervården i respektive region. Det kan handla om allt från mycket små och enkla förbättringsarbeten som upprättande av en ny rutin, till mer komplexa och långvariga utvecklingsprojekt.

– De behov och utmaningar som finns i de enskilda regionerna varierar och det är därför viktigt att regionerna ges möjlighet att genomföra lokala förbättringsarbeten. Vi har ännu inte tagit emot några ansökningar om medel, men vi hoppas att det kommer in under hösten, säger Sara Saltin, projektledare för barncancersatsningen i Uppsala Örebro.

Mer information och ansökan

Mer information om satsningen och hur du ansöker:
Lokala förbättringsarbeten, Uppsala Örebro