26
AUG
2020

Samverkan

RCC uppmärksammar patientens ställning på Vitalis

Under e-hälsokonferensen Vitalis som i år hålls digitalt och som pågår 25-27 augusti uppmärksammar RCC patientens ställning genom två seminarier, "Digital Min vårdplan cancer via 1177 Vårdguiden - ett nationellt initiativ" och "Patientöversikter i cancervården - vad innebär det för patienten och för vårdens medarbetare?".


25
AUG
2020

Mellansverige

Lokala förbättringsarbeten ska stärka barncancervården

Inom ramen för Uppsala Örebros sjukvårdsregionala barncancersatsning kan regionerna nu ansöka om ekonomiskt stöd för ett eller flera lokala förbättringsarbeten. Förbättringsarbetena ska leda till en stärkt barncancervård i regionen.


24
AUG
2020

Samverkan

Gunilla Gunnarsson statlig delegationsledare

Regeringen utsåg den 13 augusti tidigare nationella cancersamordnaren och RCC-ordföranden Gunilla Gunnarsson till ordförande för en ny tillgänglighetsdelegation. Delegationen ska öka tillgängligheten och korta köerna inom hälso- och sjukvården.


14
AUG
2020

Mellansverige

RCC Uppsala Örebro söker en verksamhetsutvecklare/medicinsk rådgivare

Just nu söker RCC Uppsala Örebro en kombinerad verksamhetsutvecklare och medicinsk rådgivare. Det är en mångsidig roll där det fortsatta arbetet med den nationella cancerstrategin är en stor del.