Region Dalarna satsar på SVF inom primärvården

Sidan publicerades 8 oktober 2019

Under hösten 2019 pågår en utbildningssatsning inom primärvården i Region Dalarna. Satsningen syftar till att stärka arbetet med standardiserade vårdförlopp (SVF) och cancerrehabilitering på regionens vårdcentraler.

Personer från Region DalarnaBitte Kans regional samordnare SVF, Johanna Holmkvist Britsarvet VC, Kristina Ragnarsson Britsarvet VC, Susanne Börjesson Hellerstedt cancersamordnare, Eva Gifvars Britsarvet VC, Ulla Allard verksamhetsutvecklare.

Samtliga personalkategorier inom primärvården är involverade i utbildningssatsningen, som även kommer att utmynna i handlingsplaner för hur man ska nå de uppsatta målen gällande SVF och cancerrehabilitering inom primärvården.

– Vi bröt tidigare traditioner och samlade all personal i hela primärvården under två utbildningsdagar. Dagarna innehöll bland annat berättelser från patienter och föreläsningar med primärvårdsläkare, onkologer och SVF-samordnare, säger Susanne Börjesson, cancersamordnare i Region Dalarna.

Fast vårdkontakt för patienter

De uppsatta målen för primärvården är att 60% av alla SVF ska startas av primärvården samt att en teambaserad cancerrehabilitering ska implementeras.

– Vi kommer erbjuda patienter som är färdigbehandlade och de som får sena komplikationer en fast vårdkontakt. Vi kommer att ringa upp patienten efter en vecka för att höra hur hen mår, för att hen ska kunna ställa frågor till oss och för att vi ska berätta vilken hjälp hen kan få av oss, säger Johanna Holmkvist, avdelningschef Britsarvets vårdcentral, i ett pressmeddelande från Region Dalarna.

Susanne Börjesson Hellerstedt, cancersamordnare Region Dalarna

Vidare vill man inom primärvården få till ett system med aktiva överlämningar för att patienter ska veta var de kan få hjälp och stöd under och efter avslutad behandling.

– Vi har diskuterat hur pre-rehabilitering, till exempel livsstilsfrågor, samtalsstöd och fysiskaktivitet, skulle kunna starta redan när ett SVF-förlopp är på gång. Vidare diskuterade vi om Hälsoskattningsinstrumentet skulle kunna vara behjälpligt för att identifiera rehabiliteringsbehov samt för att avslöja förändringar i symtombilden, säger Susanne Börjesson (bilden).

”Får det stöd som behövs”

Pia Jestin, funktionschef på RCC Uppsala Örebro, ser positivt på den utbildningssatsning som görs, samt att man i Dalarna väljer att satsa även på cancerrehabilitering.

– Det är bra att all personal i hela primärvården involverats i den utbildning som sker kring SVF. Genom att även satsa på cancerrehabilitering tar Dalarna ytterligare ett steg för att se till att patienterna får det stöd de behöver under hela vårdprocessen, och inte bara under tiden för det standardiserade vårdförloppet. Detta är ett väldigt viktigt och föredömligt initiativ som fler regioner gärna får ta efter.

Bilder: Region Dalarna