Komplikationer efter behandling diskuterades på regiondagen

Sidan publicerades 15 oktober 2019

Under regiondagen för övre gastrointestinal cancer diskuterades komplikationer efter kirurgisk och/eller onkologisk behandling. Även kommunikation och överlämningar vid komplexa fall stod på agendan.

I fredags, den 11 oktober, arrangerades årets regiondag inom övre gastrointestinal cancer, det vill säga cancer i lever/galla, bukspottkörtelcancer samt matstrups- och magsäckscancer. Vårdpersonal som arbetar inom de berörda diagnoserna i någon av de sju regionerna i Uppsala Örebro sjukvårdsregion deltog.

Komplikationer efter behandling

Magnus Sundbom, professor och överläkare inom gastrointestinalkirugi, inledde dagen och redogjorde för nya komplikationer som kan uppstå i samband med behandling av matstrups- och magsäckscancer.

– Till exempel har vi en ny komplikation där grovtarmen går upp vid sidan av matstrupen och på så sätt orsakar ett stopp. Även skador på ductus thoracicus (vänstra lymfstammen, reds.anm.) har blivit vanligare, medan de mer klassiska komplikationerna har minskat kraftigt. Det är särskilt viktigt att få sprida den här kunskapen nu när patienterna allt tidigare kommer tillbaka till hemsjukhuset.

Aktiva överlämningar och kommunikation

Lena Ekfjord och Karin Staland, båda kontaktsjuksköterskor på Akademiska sjukhuset och medlemmar i RCCs sjuksköterskenätverk för övre GI-cancer, pratade under dagen om aktiva överlämningar och kommunikation vid komplexa fall, och vad som krävs för att säkerställa ett bra flöde för patienten genom vårdprocessen.

– Vi hoppas att detta leder till diskussioner kring de utmaningar det innebär att samarbeta med så många olika sjukhus som vi gör i den här sjukvårdsregionen, samt hur vi säkerställer att rätt information kommer fram i rätt tid för att minska onödiga fördröjningar, säger Karin Staland.