Helén Merkell koordinator för inrapportering till läkemedelsregistret

Sidan publicerades 25 oktober 2019

Under hösten har Helén Merkell rekryterats som sjukvårdsregional koordinator för inrapportering till registret för cancerläkemedel. Heléns uppdrag är bland annat att ha kontakt med inrapporterande kliniker i Uppsala Örebro sjukvårdsregion, vid behov göra informations- och uppföljningsbesök samt finnas tillgänglig för frågor från inrapportörer.

Helén Merkell

Hej, Helén! Vad arbetar du med, utöver uppdraget som koordinator?

– Jag jobbar som apotekare på Läkemedelscentrum i Region Örebro län. Jag arbetar med olika kvalitetsfrågor kopplat till läkemedelstillverkning. Jag är dessutom med och stöttar onkologiska kliniken i Örebro med registrering i RCL, samt är en av administratörerna för cytostatikaregimer i Cytodos. Innan jag började arbeta för Region Örebro län jobbade jag på sjukhusapoteket med tillverkning av bland annat cancerläkemedel.

Varför tackade du ja till uppdraget?

– Eftersom jag redan jobbar i registret så visste jag till viss del vad uppdraget kommer att innebära. Då jag tycker att uppföljning av cancerläkemedel är intressant, viktigt och högprioriterat vill jag gärna vara med och bidra på det sätt som jag kan.

Vad kommer du kunna hjälpa inrapporterande kliniker med?

– Jag kommer att vara kontaktperson för inrapportörer och för nya användare. Jag kommer även att skicka ut nyheter och informationsmaterial samt vara tillgänglig för introduktion och support.

Mer info och kontaktuppgifter

Mer information om läkemedelsregistret och kontaktuppgifter till de sjukvårdsregionala koordinatorerna hittar du via länken nedan.

Register för cancerläkemedel