Nyheter

Mellansverige
Satsning på sjukvårdsregionalt samarbete inom bäckenrehabilitering

Inom ramen för projektet Bäckenrehabilitering vid cancer arbetar regionerna i Uppsala Örebro sjukvårdsregion bland annat för att tillsammans starta upp ett sjukvårdsregionalt samarbete avseende patienter med bäckenbesvär till följd av cancersjukdom. – För patienterna med de mest komplexa besvären är det väldigt viktigt att vi får till någon form av sjukvårdsregionalt samarbete kring bäckenrehabilitering, säger Malin Hedlundh, vårdprocesskoordinator vid RCC Uppsala Örebro.

Mellansverige
Helén Merkell koordinator för inrapportering till läkemedelsregistret

Under hösten har Helén Merkell rekryterats som sjukvårdsregional koordinator för inrapportering till registret för cancerläkemedel. Heléns uppdrag är bland annat att ha kontakt med inrapporterande kliniker i Uppsala Örebro sjukvårdsregion, vid behov göra informations- och uppföljningsbesök samt finnas tillgänglig för frågor från inrapportörer.

Mellansverige
Komplikationer efter behandling diskuterades på regiondagen

Under regiondagen för övre gastrointestinal cancer diskuterades komplikationer efter kirurgisk och/eller onkologisk behandling. Även kommunikation och överlämningar vid komplexa fall stod på agendan.

Mellansverige
Palliativ vård för barn uppmärksammas världen över

Under lördagen den 12 oktober uppmärksammades hospice och palliativ vård världen över, genom temadagen World hospice and palliative care day. Dagen före, 11 oktober, var fokus mer specifikt på barns palliativa vård, vilken uppmärksammades genom kampanjen #HatsOn4CPC (hats on for children’s palliative care).

Mellansverige
Region Dalarna satsar på SVF inom primärvården

Under hösten 2019 pågår en utbildningssatsning inom primärvården i Region Dalarna. Satsningen syftar till att stärka arbetet med standardiserade vårdförlopp (SVF) och cancerrehabilitering på regionens vårdcentraler.

Samverkan
Uppdaterat vårdprogram för prevention av livmoderhalscancer

Vårdprogrammets kvalitets- och standardiseringsdokument för laboratorier som arbetar med gynekologiska cellprov har uppdaterats.