Träffpunkt för patienter och närstående i Dalarna

Sidan publicerades 18 november 2019

Inom ramen för RCCs satsning på lokal patientsamverkan har fyra patientföreningar under hösten startat och drivit ett samverkansprojekt i Dalarna, med träffpunkt och aktiviteter i Falun.

Dalarna-Föreläsning-Linda-Vilhelmsson_webb.jpgLinda Vilhelmsson håller föreläsningen "När cancern och krisen möter upp oss", som handlar om hur drabbade och närstående kan påverkas. Foto: Johan Dahl.

Först Livsgnistan i Örebro, sedan Ljuspunkten i Gävleborg, och under hösten har ett projekt för patientsamverkan startats upp även i Dalarna. Fyra regionala patientföreningar – ILCO, Sarkomföreningen, Mun- och halscancerföreningen och ProLiv – samverkar kring projektet och driver det gemensamt.

– Vårt syfte med projektet är bland annat att erbjuda patienter ett komplement till den cancerrehabilitering som finns i sjukvården. Vi vill även ge patienter och närstående möjlighet att träffas och utbyta erfarenheter, vilket är en viktig del när man drabbats av cancer, säger projektledaren Johan Dahl.

Föreläsningar och MediYoga

Utöver möjligheten att träffa varandra har patienter och närstående erbjudits att medverka på flera aktiviteter, som exempelvis föreläsningar om kost, fysisk aktivitet och hur man som drabbad hittar information om cancer. Även MediYoga har arrangerats under hösten. MediYoga är en rörelseaktivitet med rötter i Indien som syftar till att uppnå lugn, ro, balans och styrka inom sig själv.

– Jag tror vi alla har träffat patienter och anhöriga som upplever ett behov av komplettering av cancerrehabilitering, samt minska stress i samband med sjukdomsbesked och behandling. Och där har yoga visat sig vara väldigt bra, säger Linda Vilhelmsson, kurator på Region Dalarna och medlem i Sarkomföreningen, i ett nyhetsinslag i SVT Dalarna (4/11).

Finansieras genom RCC-satsning

Projektet finansieras genom RCC Uppsala Örebros sjukvårdsregionala satsning på samverkan mellan patientföreningar inom cancerområdet. Syftet med satsningen är att främja patientföreningarnas möjlighet att samarbeta med varandra och verka för ett ännu bättre stöd för patienter och närstående.

Stöd till lokal patientsamverkan

Liknande projekt

Liknande samverkansprojekt finns i Örebro och Gävleborg. Läs mer via länkarna nedan.

Livsgnistan, Örebro
Ljuspunkten, Gävleborg