Samtliga sju regioner medverkar i bäckenrehab-satsning

Sidan publicerades 11 juni 2019

Den sjukvårdsregionala satsningen på rehabilitering för personer med bäckenbesvär till följd av cancer har lockat medverkan från samtliga sju regioner i Uppsala Örebro sjukvårdsregion. Satsningen går ut på att respektive region, med ekonomiskt stöd från RCC, genomför ett projekt med syfte att praktiskt implementera den nationella vägledningen för bäckenrehabilitering i regionen.

Malin Hedlundh, vårdprocesskoordinator på RCC Uppsala Örebro.

Regionerna har under våren fått ansöka om ekonomiska medel till sina respektive implementeringsprojekt. Samtliga sju regioner – Uppsala, Örebro, Sörmland, Dalarna, Gävleborg, Värmland och Västmanland – har ansökt och beviljats medel.

– Det är väldigt roligt att samtliga regioner i sjukvårdsregionen valt att engagera sig i den här satsningen. Regionerna är just nu i uppstartsfasen och det ska bli spännande att följa alla projekt, säger Malin Hedlundh, vårdprocesskoordinator på RCC Uppsala Örebro.

Totalt 3,5 miljoner kronor kommer delas ut

Inom satsningen kommer totalt 3,5 miljoner kronor delas ut – en halv miljon till vardera region. En förutsättning för att få det ekonomiska stödet var bland annat att regionens projekt ska riktas mot samtliga patienter med bäckenbesvär efter cancer, oavsett kliniktillhörighet eller diagnos. Projektet ska också involvera patientmedverkan i alla faser.

Mer information

Vill du ha löpande information om arbetet kring bäckenrehabilitering kan du anmäla dig till nyhetsbrevet via länken nedan.

Anmälan till nyhetsbrev om bäckenrehabilitering

Mer information om satsningen samt kontaktuppgifter till de regionala projektledarna hittar du via länken nedan.

Bäckenrehabilitering vid cancer Uppsala Örebro