RCC:s roll i det nationella systemet för kunskapsstyrning

Sidan publicerades 13 juni 2019

Ett nationellt övergripande system för kunskapsstyrning (KSS) inom hälso- och sjukvården har under de senaste åren börjat ta form. Detta har på vissa håll resulterat i en osäkerhet kring RCC:s framtida roll. Därför har RCC Uppsala Örebro sammanställt ett informationsbrev som förklarar vår roll i kunskapsstyrningssystemet.

Systemet består av 24 programområden varav cancersjukdomar utgör ett. Den nationella nivån i RCC-organisationen (RCC i samverkan) kan sägas motsvara nationellt programområde cancer (NPO-cancer) inom kunskapsstyrningen medan RCC Uppsala Örebro och övriga fem RCC:n motsvarar regionalt programområde cancer (RPO-cancer) i kunskapsstyrningen.

Det har sedan införandet av systemet varit klart att RCC ska ha kvar sitt uppdrag som kunskapsstyrningsorganisation för cancerområdet. Ett viktigt argument är att cancervården är utpräglat multidisciplinär. Till exempel behövs vid en multidisciplinär konferens (MDK) i de flesta fall både kirurg, onkolog, patolog, bilddiagnostiker och kontaktsjuksköterskor för att kunna fungera optimalt.

– RCC kommer även i fortsättningen ha huvudansvaret för kunskapsstyrningen av cancersjukdomar. Vi är inställda på ett nära samarbete med de NPO:er i vilka cancersjukvård ingår samt att bidra med vår kunskap och erfarenhet inom kunskapsstyrning till de NPO:er och RPO:er som så önskar, säger Johan Ahlgren, verksamhetschef på RCC Uppsala Örebro.

Dessutom finns i RCC:s uppdrag (En nationell cancerstrategi för framtiden SOU 2009:11) tydligt angivet att RCC ska jobba med hela spektrumet av insatser mot cancersjukdom, alltifrån prevention, screening, behandling, patient- och närståendemedverkan till rehabilitering och palliativ vård.

Ta del av hela informationsbrevet om RCC:s roll via länken nedan.

RCC:s roll inom den nationella kunskapsstyrningen (pdf, nytt fönster)