Ny version av nutritionsomhändertagande för matstrups- och magsäckscancer

Sidan publicerades 12 juni 2019

En uppdaterad version av sammanställningen av nutritionsbehandling vid matstrups- och magsäckscancer i Uppsala-Örebroregionen har publicerats. I den nya versionen finns ett avsnitt om exokrin pankreasinsufficiens efter gastrektomi samt ett avsnitt om kosten vid palliativ behandling.

Sammanställningen har arbetats fram av nätverket för dietister inom övre GI-cancervård i Uppsala-Örebroregionen utifrån evidens och beprövad erfarenhet.

– Syftet är att patienter med matstrups- eller magsäckscancer ska få ett likvärdigt nutritionsomhändertagande oavsett var i sjukvårdsregionen man behandlas. Dokumentet är tänkt som ett verktyg, inte bara för dietister, utan även för övrig personal som möter dessa patientgrupper, säger Ragna Rönning, dietist vid Universitetssjukhuset Örebro och medlem i dietistnätverket.

I sammanställningen beskrivs hur nutritionssvårigheter kan identifieras, vilka åtgärder som kan vidtas samt hur uppföljning av insatta åtgärder är tänkta att gå till. I dokumentet finns även utskrivningsvänliga bilagor om bland annat energi- och proteinrik kost, kostråd efter operation i matstrupen samt kostråd vid illamående.

Hela sammanställningen med bilagor hittar du via länken nedan.

Sammanställning av nutritionsbehandling vid matstrups- och magsäckscancer (pdf, nytt fönster)