Nyheter

Samverkan
Uppföljningen av läkemedelsanvändningen behöver stärkas

RCCs andra nationella sammanställning av användningen av nya cancerläkemedel är klar. Rapporten visar att alla sjukvårdsregioner rapporterar in uppgifter och att över 3 000 läkemedelsbehandlingar har registrerats under 2018. Täckningsgraden har dock inte kunnat beräknas och den korta rapporteringsperioden gör uppgifterna om behandlingslängd och överlevnadstid osäkra.

Samverkan
Nivåstrukturerad kirurgi vid peniscancer bra för både patienter och forskningen

Kirurgi i botande syfte vid peniscancer var den första åtgärden inom cancervården som nivåstrukturerades nationellt. Sedan den 1 januari 2015 är kirurgi för patienter med peniscancer koncentrerad till två nationella vårdenheter. Efter fyra års verksamhet vid de båda enheterna syns nu positiva effekter.

Samverkan
Fortsatt satsning på cancervården och RCC i överenskommelsen för 2019

Sveriges Kommuner och Landsting och staten har träffat en överenskommelse för 2019 om att fortsätta korta väntetiderna i cancervården. Överenskommelsen omfattar totalt 446 miljoner kronor, varav 367 miljoner ska användas för att upprätthålla och intensifiera arbetet med de standardiserade vårdförloppen (SVF).

Samverkan
Fick cancer under graviditeten – idag tvåbarnsmamma

Beatrice Sundström var tveksam till att göra en cellprovsundersökning mitt under sin graviditet. I dag är hon tacksam att hon gjorde det. Den tidiga upptäckten av livmoderhalscancern gjorde att hon till och med kunde starta cytostatikabehandlingen innan dottern Julia föddes. För några år sedan trodde få att något sådant skulle vara möjligt.

Samverkan
Vårdprogrammet för njurcancer uppdaterat

I vårdprogrammet har samtliga kapitel uppdaterats. Till exempel har behandlingsalternativ vid metastaserad sjukdom uppdaterats eftersom ett flertal nya läkemedel har godkänts, vilket har ändrat de rekommenderade behandlingarna.

Mellansverige
RCC:s roll i det nationella systemet för kunskapsstyrning

Ett nationellt övergripande system för kunskapsstyrning (KSS) inom hälso- och sjukvården har under de senaste åren börjat ta form. Detta har på vissa håll resulterat i en osäkerhet kring RCC:s framtida roll. Därför har RCC Uppsala Örebro sammanställt ett informationsbrev som förklarar vår roll i kunskapsstyrningssystemet.

Mellansverige
Ny version av nutritionsomhändertagande för matstrups- och magsäckscancer

En uppdaterad version av sammanställningen av nutritionsbehandling vid matstrups- och magsäckscancer i Uppsala-Örebroregionen har publicerats. I den nya versionen finns ett avsnitt om exokrin pankreasinsufficiens efter gastrektomi samt ett avsnitt om kosten vid palliativ behandling.

Mellansverige
Topplista för canceranmälningar – hur går det för din klinik?

Med hjälp av RCC Uppsala Örebros topplista för canceranmälningar har kliniker möjlighet att följa utvecklingen av sin inrapportering till cancerregistret. Listan är begränsad till kliniker med tio eller fler fall under aktuell redovisningsperiod.

Mellansverige
Samtliga sju regioner medverkar i bäckenrehab-satsning

Den sjukvårdsregionala satsningen på rehabilitering för personer med bäckenbesvär till följd av cancer har lockat medverkan från samtliga sju regioner i Uppsala Örebro sjukvårdsregion. Satsningen går ut på att respektive region, med ekonomiskt stöd från RCC, genomför ett projekt med syfte att praktiskt implementera den nationella vägledningen för bäckenrehabilitering i regionen.

Samverkan
Patientinformation lanseras i Regimbiblioteket

Nu har Nationella regimbiblioteket på cancercentrum.se utökats med patientinformation. I ett första skede har information om behandling av tjock- och ändtarmscancer publicerats.

Samverkan
Det nationella vårdprogrammet för långtidsuppföljning efter barncancer är uppdaterat

Då överlevnaden efter barncancer är hög finns det fler och fler individer i samhället som haft cancer som barn. Efter cancerbehandlingen har dessa patienter ett långt liv framför sig. Sena komplikationer kan uppkomma i samband med cancersjukdomen och behandlingen, under den fortsatta uppväxten och under vuxenlivet. Det är viktigt att personer som haft cancer som barn följs upp för att biverkningarna ska upptäckas på ett tidigt stadium och bli omhändertagna på rätt sätt.