Kvinnokliniken på Akademiska sjukhuset certifierad inom äggstockscancerkirurgi

Sidan publicerades 25 januari 2019

Kvinnokliniken på Akademiska sjukhuset i Uppsala har certifierats som europeiskt centrum för avancerad äggstockscancerkirurgi. Bakom kvalitetsutmärkelsen, som gäller under fem år, står den europeiska organisationen för gynekologisk cancer, ESGO.

Foto: Johan Wahlgren

– Certifieringen är en bekräftelse på att vi gör ett bra arbete, och att vi står oss bra i internationell konkurrens. Patienterna kan känna sig trygga med den vård de får hos oss, och det ger en stolthet hos personalen som jobbar på kvinnokliniken, säger Masoumeh Rezapour Isfahani, verksamhetschef för kvinnokliniken, i ett pressmeddelande.

Kirurgin centraliserad till Uppsala

Uppsala-Örebroregionen har sedan 2017, då det nationella beslutet om nivåstrukturering av äggstockscancer togs, centraliserat primär- och recidivkirurgin till kvinnokliniken på Akademiska sjukhuset. Alla patienter diskuteras på multidisciplinär konferens, där behandlande läkare från hemsjukhuset medverkar via video.

– Då det rör sig om avancerad kirurgi och cytostatikabehandling är samspelet mellan patient, läkare på hemsjukhus, kirurg och övrig personal oerhört viktigt. Jag tycker att vi har lyckats bra med detta i sjukvårdsregionen, inte minst tack våra kontaktsjuksköterskor. Att vi har nått bra resultat är allas förtjänst, säger Karin Glimskär Stålberg, överläkare på kvinnokliniken och ledamot i RCC:s regionala vårdprocessgrupp för gynekologisk cancer.

Ovanlig cancerform

Äggstockscancer är en relativt ovanlig gynekologisk cancerform som innebär att en cancertumör har bildats i eller på en äggstock eller en äggledare. I Sverige drabbas cirka 700 kvinnor varje år, och de flesta som insjuknar är mellan 40 och 70 år.

Behandling av äggstockscancer innebär att man behöver ta bort båda äggstockarna, äggledarna och livmodern. Operationen görs av en specialutbildad gynekologisk tumörkirurg som ofta även behöver ta bort en del av bukhinnan, tarm, mjälte, gallblåsa och lymfkörtlar för att få bort cancerceller som kan ha spridit sig dit.

– Vi opererar cirka 80–100 kvinnor för äggstockscancer varje år. Operationsmetoderna har förändrats mycket de senaste åren med mer avancerad kirurgi, eftersom forskning har visat att total tumörfrihet efter operation är mycket viktigt för att förbättra prognosen, säger Karin Glimskär Stålberg.

Uppfyller ESGO:s krav

ESGO, som utfärdar certifikatet, är en icke vinstdrivande europeisk organisation som bildades för att främja högsta möjliga kvalitet i vården av kvinnor med gynekologisk cancer.

För att bli certifierat centrum för äggstockscancerkirurgi krävs att man uppfyller ESGO:s krav på kvantitet och kvalitet. Här ingår bland annat att man ska utföra tillräckligt många operationer per år och att varje kirurg ska ha tillräcklig operationsvolym. Annat som mäts är antalet patienter som opereras till total tumörfrihet, att komplikationsfrekvensen är låg samt att sjukhuset har tillgång till andra kringresurser, som gynekologisk onkologi och specialutbildade patologer och röntgenläkare. Man ska även bedriva forskning inom området.

Hela pressmeddelandet från Akademiska sjukhuset hittar du via länken nedan.

Kvinnokliniken certifierad som europeiskt centrum för avancerad äggstockscancerkirurgi (pressmeddelande från Akademiska sjukhuset, öppnas i nytt fönster)