Sjukvårdsregional satsning på bäckenrehabilitering

Sidan publicerades 28 februari 2019

Under 2019 gör RCC Uppsala Örebro en sjukvårdsregional satsning på rehabilitering för personer med bäckenbesvär till följd av cancer. Satsningen går ut på att praktiskt införa den nationella vägledningen för bäckenrehabilitering i sjukvårdsregionens sju regioner.

sjuksköterska och patient

Under åren 2016–2019 bedrivs projektet Bäckenrehabilitering vid cancer. Projektets syfte är att förbättra rehabiliteringen för personer med bäckenbesvär till följd av cancersjukdom eller behandling, oavsett cancerdiagnos. Inom ramen för projektet togs en nationell vägledning fram under 2018. Vägledningen ska revideras under 2019.

Vägledning för bäckenrehabilitering

En halv miljon kronor till varje region

För att implementera vägledningen i regionernas verksamheter gör RCC Uppsala Örebro nu en sjukvårdsregional satsning. De sju regionerna i Uppsala-Örebroregionen kan under våren 2019 äska om 500 000 kronor vardera för projekt inom bäckenrehabilitering.

– Det här handlar ofta om besvär med tarmen, urinen och sexuella funktioner. Områden som kan kännas jobbiga att ta upp. Vi räknar med att satsningen leder till att många patienter som annars skulle lida i det tysta får professionell hjälp med sina besvär. En bättre livskvalitet för cancerpatienterna är det som räknas, säger Johan Ahlgren, verksamhetschef på RCC Uppsala Örebro.

För att få beviljat medel måste regionernas projekt uppfylla vissa kriterier, bland annat ska arbetet riktas mot alla patienter med bäckenbesvär efter cancer, oavsett kliniktillhörighet eller diagnos. Projektet ska också involvera patientmedverkan i alla faser. Utöver det arbete som ska göras enskilt i varje region ska arbetet också inkludera medverkan vid uppstart av en sjukvårdsregional MDK.

Information om satsningen och hur regionerna ansöker om medel har skickats ut till respektive cancerråd.

OBS., uppdaterad information: Sista dag att ansöka är den 15 april 2019.

Lokala cancerråd

Bäckenrehabmöte 2019 och Regiondag 2020

Till våren 2020 planerar vårdprocessgruppen för cancerrehabilitering vid RCC Uppsala Örebro att arrangera en regiondag med inriktning mot bäckenrehabilitering. Dagen kommer att hållas i Dalarna och rikta sig till hälso- och sjukvårdspersonal som möter patienter med rehabiliteringsbehov. Mer information om detta kommer längre fram.

Hösten 2019 anordnas även ett nationellt möte om rehabilitering vid cancer i bäckenet, där en fakultet av nationell och internationell expertis kommer att dela med sig av sin kunskap och erfarenhet. Läs mer om mötet via länken nedan.

Funktionella besvär efter cancer i lilla bäckenet

Intresserad av arbetet med bäckenrehabilitering?

Är du intresserad av projektet Bäckenrehabilitering vid cancer och vill veta mer om det arbete som bedrivs? Anmäl dig till månadsbrevet för bäckenrehabilitering, så får du uppdateringar om projektet.

Anmälan till nyhetsbrev om bäckenrehabilitering