Patient- och närståenderådet – en viktig kugge i cancervårdens utveckling

Sidan publicerades 14 februari 2019

Regionala cancercentrums patient- och närståenderåd (PNR) ingår som ett självständigt råd i respektive RCC:s organisation. Rådet ska bevaka patient- och närståendeperspektivet i cancervården och det arbete som bedrivs inom RCC, i syfte att möta patienters och närståendes behov på ett bättre sätt under hela vårdprocessen.

RCC Uppsala Örebros patient- och närståenderåd arbetar med diagnosövergripande frågor och är en viktig del av det utvecklingsarbete som pågår inom cancersjukvården i sjukvårdsregionen.

Rådet har under de senaste tre åren bestått av mellan 15–18 engagerade patient- och/eller närståendeföreträdare från tio olika patientföreningar i Uppsala-Örebroregionen. Rådet har under åren fokuserat på frågor som bland annat patienters tillgång till kontaktsjuksköterska och cancerrehabilitering. PNR har även varit delaktiga i uppdateringen av den sjukvårdsregionala cancerplanen, som började gälla 1 januari i år.stig lindahl

– Det utbyte man får genom att träffa representanter från andra cancerdiscipliner är ovärderligt. Succesivt har vi fått en acceptans i sjukvården och mer och mer efterfrågas våra erfarenheter, säger Stig Lindahl, ordförande i PNR, som sedan 2012 varit engagerad i RCC och PNR.

Gör cancervården effektivare

RCC Uppsala Örebros PNR har en mandattid på tre år. Därmed kommer de nuvarande företrädarna att avsluta sina uppdrag, och det är dags att nominera företrädare till ett nytt råd som tillträder i maj.

– Bland det viktigaste som RCC har gjort är att ha tagit med patientrepresentanter i förbättringsarbetet. Patientrepresentanterna medverkar till att göra cancervården effektivare och mer human, något som fler och fler inser. Jag vill också passa på att uppmärksamma de PNR-medlemmar som nu kliver av sina uppdrag, och ge dem ett stort tack för alla värdefulla insatser, säger Johan Ahlgren, verksamhetschef på RCC Uppsala Örebro.

Nominera företrädare till PNR

Mer information om hur du nominerar en person till nästa PNR hittar du via länken nedan.

Nominera patient- och närståendeföreträdare till PNR