Camilla Woll ny cancersamordnare i Region Uppsala

Sidan publicerades 12 februari 2019

Tjänsten som cancersamordnare i Uppsala har sedan en tid tillbaka varit vakant, men från och med den 25 mars innehas den av Camilla Woll, forskningssjuksköterska på Akademiska sjukhuset.

camilla woll

Tjänsten är på 50 procent, och Camilla kommer utöver det behålla en del av sina nuvarande arbetsuppgifter som forskningssjuksköterska på Kliniska forsknings- och utvecklingsenheten, KFUE, på Akademiska sjukhuset – Sveriges näst största klinikbaserade prövningsenhet inom cancerområdet.

– Jag brinner för cancervården och jag har under hela mitt yrkesverksamma sjuksköterskeliv arbetat med och för cancerpatienter. Under större delen av tiden har jag varit forskningssjuksköterska på KFUE, där jag arbetat med kliniska läkemedelsprövningar inom onkologi sedan 2001. Det ska nu bli spännande att med mina kunskaper om och erfarenheter av cancervård vara med och forma rollen som cancersamordnare i regionen då tjänsten varit vakant en tid. Det viktigaste för mig nu blir att sätta mig in i allt arbete som redan är på gång, samt vad vi ska prioritera först i arbetet utifrån den nya cancerplanen för 2019–2021, säger Camilla Woll.

"Ser fram emot att arbeta med viktiga frågor"

Som cancersamordnare är man medlem i det lokala cancerrådet för respektive region i Uppsala-Örebroregionen. Cancerrådet samordnar arbetet mellan RCC och den egna regionen, och cancersamordnarens funktion är att stödja och samordna det operativa arbetet i cancerrådet.

– Jag ser mycket fram emot att arbeta med viktiga frågor inom cancervården tillsammans med engagerade kollegor vid Enheten för värdebaserad vård, det lokala cancerrådet, RCC och andra aktörer. Självklart blir de andra cancersamordnarna i sjukvårdsregionen jätteviktiga för mig, både för att komma in i rollen, få koll på det aktuella läget och för att se hur de arbetar, säger Camilla Woll. Områden som ligger mig personligen extra varmt om hjärtat är att involvera patienter och anhöriga mer i vården, kontaktsjuksköterskerollen samt att öka möjligheten för patienter att delta i kliniska prövningar.

Foto: Jenny Hallengren
www.jennyhallengren.se

Mer information

Lokala cancerråd

Cancersamordnare