Topplista för canceranmälningar – hur går det för din klinik?

Sidan publicerades 18 december 2019

Med hjälp av RCC Uppsala Örebros topplista för canceranmälningar har kliniker möjlighet att följa utvecklingen av sin inrapportering till cancerregistret. Listan är begränsad till kliniker med tio eller fler fall under aktuell redovisningsperiod.

Den senaste topplistan för diagnosår 2017 respektive 2018 baseras på ett datauttag genomfört den 10 december 2019.

Då canceranmälningar kontinuerligt kommer in till RCC kan topplistan aldrig ge en helt exakt bild av det aktuella läget. Den bör istället ses som en översiktlig redovisning där utvecklingen på respektive klinik kan följas över tid.

Ta del av hela topplistan via länken nedan.

Topplista - inrapportering till cancerregistret

Varför en topplista?

Inom cancervården finns stora krav på aktuell statistik av hög kvalitet för att följa cancerpanoramat, vårdbehov och dimensionering av vården. Det är därför av stor vikt att inrapportering till cancerregistret görs kontinuerligt och inom rimlig tid.

Alla som bedriver verksamhet inom hälso- och sjukvården omfattas av uppgiftsskyldighet till cancerregistret. Både ansvarig läkare och den patolog/cytolog som diagnostiserar en nyupptäckt tumör ska anmäla till registret.