RCC erbjuder läkarstudenter stöd vid vetenskapliga projektarbeten

Sidan publicerades 29 april 2019

Som ett led i RCC:s uppdrag att främja forskning på cancerområdet erbjuder RCC Uppsala Örebro studenter på läkarprogrammen i Uppsala och Örebro rådgivning och metodstöd till registerbaserade studentarbeten inom programmet.

Student som antecknar
Foto: Pixabay.com

Läkarstudenter vid Uppsala och Örebro universitet kan ansöka om att få rådgivning och metodstöd från Regionalt cancercentrum Uppsala Örebro kring sina vetenskapliga studentarbeten inom cancerområdet, förutsatt att de är baserade på data från kvalitetsregister.

– Stödet är en del i vårt uppdrag att främja cancerforskning. Dessutom bidrar ökad kännedom och utnyttjande av kvalitetsregisterdata till en förhöjd kunskapsnivå i vår sjukvårdsregion, säger Mats Lambe, professor i epidemiologi tillika funktionschef på RCC Uppsala Örebro.

Stödet är i form av rådgivning kring bland annat epidemiologiska och statistiska metoder, registerspecifik kunskap, analys av data och färdigställande av slutprodukt.

Ansök om stödet

Information om hur du ansöker om stödet hittar du via länken nedan.

Stöd till studentarbeten på läkarprogrammet