Fördelar med S-formad blåsa efter operation vid urinblåsecancer

Sidan publicerades 24 april 2019

Den S-formade ”nya urinblåsan” av tunntarm fungerar bättre efter operation av urinblåsan än den U-formade. Det visar forskning från Universitetssjukhuset Örebro.
– Studien visar att den S-formade blåsan av tunntarm gav minst urinläckage efter att urinblåsan opererats bort, säger Tomas Jerlström, överläkare på urologiska kliniken vid USÖ tillika processledare för RCC:s sjukvårdsregionala vårdprocessgrupp för urinblåse- och urinvägscancer, i ett pressmeddelande.

Tomas Jerlström
Foto: Elin Abelson/Region Örebro län

Tomas Jerlström har i sin forskning jämfört två typer av ny urinblåsa, vilken konstrueras med hjälp av tunntarmen efter att urinblåsan opererats bort vid urinblåsecancer. 

Syftet var att se om funktionerna skiljde sig utifrån urinläckage, kapacitet och livskvalitet. Det visade sig att den S-formade blåsan var bättre än den U-formade mot urinläckage både på natten och på dagen. Den S-formade blåsan hade även större kapacitet.

– Patienterna har vägt skydden före och efter användning för att mäta urinläckaget. Det är mig veterligen den första studien där denna metod används för utvärdering och jämförande av funktionen hos urinblåsor av tunntarm, säger Tomas Jerlström i ett pressmeddelande från USÖ.

Infektion den vanligaste komplikationen

Den vanligaste komplikationen efter operation av urinblåsa är infektion. Oftast beror komplikationerna på att urinvägarna har rekonstruerats.

– Att göra en kirurgisk behandling av urinblåsecancer där man opererar bort urinblåsan är en relativt stor operation med risk för komplikationer. Därför är det betydelsefullt att vi i min forskning kunde se att hög ålder och ökad blödning ökade risken för komplikationer efter operationen, säger Tomas Jerlström.

Ta del av hela pressmeddelandet från Universitetssjukhuset Örebro via länken nedan.

Nya upptäckter kring urinblåsecancer, USÖ (24/4 2019)