Dialogmöten ger förutsättningar för lokala och sjukvårdsregionala förbättringar

Sidan publicerades 4 april 2019

Under hösten 2017 genomfördes de första dialogmötena för njur- och urinblåsecancer i Uppsala Örebro sjukvårdsregion. Under våren 2019 har runda nummer två av dialogmöten genomförts, med målet att stötta och inspirera sjukvårdens arbete med att förbättra vårdprocessen – såväl i hela sjukvårdsregionen som lokalt på sjukhusen.

Syftet med dialogmöten är att förbättra vårdprocessen i regionen, genom att bland annat identifiera och diskutera de styrkor och svagheter som finns, analysera problemområden utifrån kvalitetsindikatorer och kvalitetsrapporter samt att föra vidare regionernas goda exempel till varandra.

Positivt med MDK

En av punkterna som diskuteras på dialogmötena är den multidisciplinära konferensen, MDK, som man genomför med representanter från hela sjukvårdsregionen.

– De allra flesta ser positivt på MDK. Det finns saker att skruva på men generellt ger det en möjlighet att få inspel från, i det här fallet, andra urologer och onkologer kring hantering av svårare fall, vilket ger en trygghet för både vårdare och patienter, säger Catharina Östman, vårdprocesskoordinator på RCC Uppsala Örebro.

Lokala förbättringar

Utöver diskussioner kring kontaktsjuksköterskerollen, kvalitetsregister, nivåstrukturering och hur vårdprocessen fungerar överlag i regionen, bidrar dialogmötena även till att lokala nyckelpersoner inom vården som annars inte träffas får en möjlighet att diskutera och byta idéer med varandra utifrån sitt uppdrag.

– Dialogmötena bidrar till att vi kan göra förbättringar lokalt på sjukhusen. Det är väldigt nyttigt att till exempel, urologer, onkologer, patologer, kontaktsjuksköterskor och patientföreträdare kopplas ihop och utbyter tankar och idéer, säger Pernilla Sundqvist, urolog och verksamhetschef på Universitetssjukhuset Örebro samt processledare för den sjukvårdsregionala vårdprocessgruppen för njurcancer.