Christiane Ricken ny processledare för palliativ vård

Sidan publicerades 2 maj 2019

Christiane Ricken, läkarchef på onkologkliniken i Karlstad, har under våren tillträtt som processledare för RCC:s sjukvårdsregionala vårdprocessgrupp för palliativ vård i Uppsala Örebro – en plats som varit vakant sedan 2015. Christiane medverkar sedan 2011 i det palliativa teamet i Karlstad och sedan 2017 i Värmlands palliativa råd samt i rådets utbildningsgrupp.

Christiane, hur ser du på uppdraget som processledare?

– Att vara ledare i vårdprocessgruppen för palliativ vård förenar mitt intresse för och min erfarenhet av palliativ vård och strukturerat förbättringsarbete. Därför jag ser mycket fram emot att få börja uppdraget. Vetskapen om att det redan finns en mycket engagerad och driven vårdprocessgrupp att komma till gjorde beslutet att ta emot uppdraget desto enklare för mig.

Vad kommer vårdprocessgruppen arbeta med under den närmsta tiden?

– De förbättringsområden vi kommer arbeta med under 2019 är dels att öka täckningsgraden i Svenska Palliativregistret för hela sjukvårdsregionen till minst 65 procent, dels se till att samtliga län i vår sjukvårdsregion bedriver palliativa råd utifrån rekommenderad uppdragsbeskrivning samt att organisera en utbildnings- och utbytesdag för hela sjukvårdsregionen i syfte att öka medvetenheten om palliativ vård och dess aktuella frågor.

Du har onekligen erfarenhet av palliativ vård, men vad har du annars för bakgrund?

– Intresset för palliativ medicin har alltid varit stort hos mig. Men innan jag bestämde mig för att ägna mig åt den palliativa vården på heltid så utbildade jag mig till gynekolog och obstetriker och jobbade på Kvinnokliniken i Karlstad i sammanlagt tio år.

Pia Jestin, funktionschef på RCC Uppsala Örebro:

– Det är viktigt att vi äntligen fått en processledare på plats inom palliativ vård. Vårdprocessgruppen har fått driva de palliativa frågorna på egen hand de senaste åren, vilket de gjort föredömligt. Men det känns bra att Christiane ansluter till gruppen, och vi är övertygade om att hon med sin gedigna erfarenhet av och kompetens inom palliativ vård kommer bidra till att gruppen och dess arbete lyfts.