Patientföreningen Livsgnistan slår upp dörrarna i Örebro

Sidan publicerades 17 oktober 2018

Fyra patientföreningar i Örebro län har tillsammans startat föreningen Livsgnistan, som ska erbjuda patientstöd i form av bland annat samtal, fysiska aktiviteter, föreläsningar, och kulturaktiviteter.

Livsgnistans lokalLivsgnistans nyöppnade lokal i Karlslundsområdet i Örebro. Foto: Miguel Bascuas.

Med sin nyöppnade lokal i Karlslundsområdet utanför centrala Örebro är Livsgnistan en fysisk mötesplats för cancerpatienter, anhöriga och närstående i Örebro län.

– Livsgnistan ska finnas för alla cancersjuka, oavsett diagnos. Här skall människor med erfarenheter och upplevelser från olika cancerformer kunna mötas, samtala och stötta varandra, säger initiativtagaren Miguel Bascuas.

Miguel är sedan 2016 ordförande i T-pro Prostatacancerföreningen i Örebro län, där man sedan tidigare haft samtalsgrupper för både cancerpatienter och anhöriga. När han sedan fick kännedom om olika projekt i Jönköping och Borås som syftade till att stötta cancerdrabbade växte en idé fram.

– Jag tyckte att de projekten stämde överens med våra idéer så jag pratade med flera cancerföreningar i Örebro om att bilda ett projekt för att stötta cancerdrabbade med både fysiskt och psykiskt stöd, berättar Miguel.

Delfinansieras av RCC

Projektet kommer delfinansieras av Regionalt cancercentrum Uppsala Örebro, där man hoppas att fler liknande projekt startas upp framöver.

– Livsgnistan är ett mycket bra exempel på hur patientföreningar kan samverka lokalt och jag vill speciellt peka på det värdefulla i att patienter hjälper patienter oavsett diagnos, och det gäller förstås också närstående, säger RCC:s verksamhetschef Johan Ahlgren.

Även patientföreningar i övriga landsting och regioner i sjukvårdsregionen kommer kunna söka ekonomiskt stöd till olika former av stödjande verksamhet. Patientföreningarna kommer under hösten att informeras om hur man ansöker.

Både social och naturnära miljö

Livsgnistans lokal i Karlslund ligger i ett naturnära rekreationsområde, där besökarna kommer ha goda möjligheter att röra på sig och gå gemensamma promenader. Inom kort kommer dessutom en kurs i medicinsk yoga att startas upp. Tanken är att Livsgnistan även ska hjälpa patienter och närstående med deras sociala behov.

– Här ska patienter och närstående till exempel kunna träffa andra människor i samma situation, dela berättelser och erfarenheter över en fika, få stöd att komma tillbaka till vardagslivet eller få hjälp att lära sig leva med cancer, säger Miguel.

Livsgnistans lokalLivsgnistan ska inom kort renovera lokalen, som är en tidigare klubblokal för en skidförening. Foto: Miguel Bascuas.

De patientföreningar i Örebro län som för närvarande kommer att driva Livsgnistan är T-Pro Prostatacancerföreningen, Bröstcancerföreningen Hilda, Lungcancerföreningen Örebro samt Blodsjukas Förening i Örebroregionen.

– Just nu är det fyra organisationer som deltar, men vi hoppas att flera ska ansluta sig till projektet, säger Miguel.

Kontakta Livsgnistan

Miguel Bascuas, ordförande
072-0130980
mbas4144@gmail.com

Lena Lundquist, vice ordförande
070-5196216
lena.lundquist@bredband.net

Livsgnistan arbetar just nu för att ta fram en webbplats där information om föreningen kommer att finnas.