Satsning på patientsamverkan i Uppsala Örebro

Sidan publicerades 9 november 2018

Under 2019 gör Regionalt cancercentrum Uppsala Örebro en satsning på samverkan mellan olika patientföreningar inom cancerområdet i sjukvårdsregionen. Totalt finns 700 000 kronor, fördelat på 100 000 kronor per region/landsting, för föreningarna att söka.

Patient och närstående

Ekonomiskt stöd kan erhållas för samverkansprojekt som startas och drivs gemensamt av minst tre patientföreningar per region/landsting. Syftet med satsningen är att främja patientföreningarnas möjlighet att samarbeta med varandra och verka för ett ännu bättre stöd för patienter och närstående.

– Det här är något som efterfrågats av patientföreningarna själva. De vill ha förutsättningar att bli starkare tillsammans och på så vis kunna bredda sin verksamhet, säger Annika Larsson, samordnare för patientföreträdare på RCC Uppsala Örebro.

Vissa kriterier finns

Verksamheten och aktiviteterna som bedrivs inom projekten ska vara tillgängliga för alla cancerpatienter och närstående, oavsett diagnos och föreningstillhörighet. Projekten ska även uppfylla andra kriterier för att beviljas ekonomiskt stöd, som till exempel att man har tillgång till en mötesplats där verksamheten kan bedrivas. Ekonomiskt stöd kommer beviljas ett samverkansprojekt per region/landsting.

Läs mer om satsningen och ta del av ansökningshandlingar via länken nedan.

Stöd till lokal patientsamverkan i Uppsala Örebro

Ett projekt redan igång

Ett samverkansprojekt i sjukvårdsregionen är redan igång. Tidigare under hösten startade fyra patientföreningar i Örebro län föreningen Livsgnistan - ett projekt som ska erbjuda patientstöd i form av bland annat samtal, fysiska aktiviteter, föreläsningar, och kulturaktiviteter.

Läs mer om Livsgnistan i Örebro här.